Liefdevol opvoeden, een kunst


De auteur, moeder van twee volwassen kinderen, kreeg bekendheid door haar lezingen. Sinds 1993 werkt zij als pedagogisch consulente en is zij adviseur voor orthopedagogische en kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen. Zij geeft veel voorbeelden van opvoedingssituaties en bespreekt ze uitgebreid, bijvoorbeeld veiligheid, het verleggen van grenzen, liegen, machtspelletjes enzovoort. Op een positieve toon neemt de auteur ons mee langs allerlei obstakels die ouders kunnen tegenkomen bij de opvoeding en hoe zij daarmee omgaan. Daar hoort ook bij de grenzen verleggen en proberen je goede humeur te bewaren. De schrijfster bespreekt de opvoeding tot aan de adolescentie (ca. 16-20 jaar). Uitgangspunten daarbij zijn steeds het stimuleren van zelfvertrouwen en het mogen ontladen van emoties. Men gaat uit van de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Wat ook belangrijk is, is dat ouders het kunnen opbrengen om liefde en aandacht aan de kinderen te geven die zij onder hun hoede hebben. Het boek is bedoeld voor ouders en leidinggevenden binnen organisaties voor kinderopvang. Achterin een literatuurlijst.

 

 


Uitgeverij Abraxas | religie & humanistiek

 

Kinderdijkstraat 77

1079 GE  Amsterdam

Nederland

 

tel: (020) 6446907 

fax: (084) 7221291

 

website:   www.uitgeverijabraxas.nl

 

Anno 1968

Godsdienstwetenschappelijke publicaties, pedagogiek, filosofie, humanistiek

Fenomenologische Bibliotheek
Fenomenologische Klassieken
Godsdienstfilosofische Klassieken
Godsdienstpsychologische Klassieken

Fenomenologische pedagogiek


Onze auteurs:

Hein van Dongen

Frederik van Eeden
Mircea Eliade
Abraham Joshua Heschel
William James
Michael Jinkins
Rufus Jones

Eva Kessler
Gerardus van der Leeuw

Jan Ligthart
Paul Neff
Rudolf Otto
Peter Sloterdijk


Onze vertalers en redacteuren:

Hans Andreus †
mr. H. de Bie †
C. Julia Boulanger
ds. Johannes Dippel †
Sylvia Heschel
drs. Piet van Ipenburg

Eliëzer Kolthoff

Rebecca Kolthoff
Rob Limburg †
Nelleke van Maaren
Daniël Mok
dr. Oene Noordenbos
dr. Fred Scheepers
Johan van Tricht †
Mark Wildschut


Onze boeken zijn:

– 'intelligent vertaald' (Biblion);
– deskundig geredigeerd;
– royaal en met smaak getypografeerd;
– genaaid gebrocheerd;
– gedrukt in Nederland;
– gedrukt op zuurvrij papier met verminderde milieubelasting;
– verkrijgbaar bij of via de boekhandel.


Onze letters:

Documenta
Trinité


Onze literaire agenten:

Caroline van Gelder
Linda Kohn


Onze buitenlandse relaties:

C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München
Farrar, Straus and Giroux, New York
Eugen Diederichs Verlag, Jena
Éditions Gallimard, Parijs
Houghton Mifflin Company, Boston
Insel Verlag, Frankfurt am Main
Leopold Klotz Verlag, Gotha
Longmans, Green & Co., New York
Methuen & Co., Londen
Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Hamburg
Student Christian Movement Press, Londen
Verlag von Alfred Töpelmann, Giessen


Over onze Eliade-uitgave schrijft Biblion/NBC:

"Een klassieke fenomenologische inleiding in de godsdienstwetenschap die
'beschrijft in welke verschijningsvorm het heilige zich voordoet en de situatie van de mens beschrijft in een wereld die geladen is met religieuze waarden'. 
De auteur benoemt het heilige als macht en realiteit. 
De verschijningsvormen ervan in ruimte en tijd, in natuur en kosmos, en in het menselijk bestaan worden in vier hoofdstukken beschreven. 
Nadruk ligt op de niet-hedendaagse vormen.

De geschiedenis van de godsdienstwetenschap krijgt een apart hoofdstuk en het nawoord geeft toelichting op de titel. Voorzien van uitgebreide noten en literatuurverwijzingen, plus verklarende woordenlijst, biografische notitie, bibliografie en register. 

De prettige en intelligente vertaling is van verschillende gerenommeerde handen. 
Dit deel 6 in de reeks 'Fenomenologische klassieken' is een aanrader voor ieder die de studie van de ervaring van het of de Andere - het numineuze - ter harte gaat. 
Zie ook de andere delen in de reeks over onder meer Rudolf Otto en William James. 
De meest recente Nederlandse 'erfgenaam' van Eliade is Tjeu van den Berk, met bijvoorbeeld 'Het numineuze'."


Over onze Quaker-uitgave schrijft Biblion/NBC:

"Dit boek verscheen voor het eerst in het Engels in 1927. In korte duidelijke hoofdstukjes krijgt de lezer een goed inzicht in het geloof van de Quakers: in ieder mens is de goddelijke vonk aanwezig die aanspoort tot een volwaardig menselijk, liefdevol leven. 
Met geestverwanten zijn deze vrienden zo'n driehonderd jaar geleden een beweging begonnen die voortbestaat tot op de dag van vandaag. Quakers zijn ervan overtuigd dat via mystiek een innerlijk zachtmoedig geloofsleven kan worden bereikt en dat God onze wereld alleen geschapen heeft ten goede en dat alle mensen dat goddelijke ideaal kunnen bereiken. Ze zijn vooral in de praktijk gericht op uitvoering van deze gedachten. Nederland telt het voorbeeld van Woodbrook in Barchem, een conferentieoord waar mensen geïnspireerd kunnen worden. Er is geen vaste kerkelijke structuur of leefwijze nodig. 
In deze tijd vooral is hun geloofsbeleving en levensinstelling bijzonder sympathiek. Dit boekje is aanbevelenswaardig. Want het is leerzaam en inspirerend om te lezen hoe zachtheid en rust kunnen overleven. Met een voorwoord door de befaamde Duitse theoloog Rudolf Otto (1869-1937)."

Uitgeverij Abraxas:
Vernieuwende kwaliteit vanuit de traditie.

 

UA-38208957-1