Liefdevol opvoeden, een kunst


 


Daniël Mok (1950) is docent religie en humanistiek. Als mentor is hij betrokken bij het wel en wee van kinderen en spreekt hij met ouders, verzorgers en jeugdhulpverleners. Daarnaast is hij werkzaam als levensbeschouwlijk redacteur voor verschillende media. Als uitgever is hij verantwoordelijk voor een klein maar hoogwaardig fonds op het gebied van de humaniora. Voor de onderhavige uitgave verzorgde hij de Nederlandse bewerking.

Daniël Mok is (groot-)vader van twee dochters en vier kleinkinderen.

Inzicht komt voort uit doen.

«In het jodendom is het, net als bij het opvoeden van kinderen, belangrijker wat je voorleeft dan wat je zegt. Zelf merk ik dat kinderen heel goed de toon, de melodie en de bezieling oppikken van je gedrag en je uitingen. Als een van mijn kinderen zegt: mamma, je bent boos, en ik zeg dat ik niet boos ben, terwijl ik dat wel ben, dan voelen zij dat haarfijn aan: jawel, mamma, je bent wel boos. Wil je gelukkige kinderen, zorg dan dat je zelf gelukkig bent en leef ze dat voor. Wees congruent,   laat ook gewoon je zwakheden of kwetsbaarheden zien.

Het ergste is, wanneer je het ene zegt en het andere doet. Het jodendom noemt die incongruentie ’onrein’. De moraal in het jodendom is verpakt in gebruiken.»

(Hella van den Elshout)

'Humor is wat een kind begrijpt'


Redactie - 18 oktober 2008

AMSTELVEEN - Hermann Wesselink College-docent Daniël Mok heeft voor de Nederlandse markt een bewerking gemaakt van het oorspronkelijk door de Duitse schrijfster Eva Kessler geschreven boek Liefdevol opvoeden, een kunst. Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren. Daniël Mok heeft de tekst toegespitst op de huidige Nederlandse situatie. Immers, ,,De Nederlandse pedagogiek is altijd al wat losser geweest.”

De kern van 'Liefdevol opvoeden, een kunst' is volgens Mok dat opvoeders niet autoritair moeten zijn want ,,dat werkt niet.” Maar: ,,Een kind heeft recht op duidelijke grenzen. Duidelijkheid schept veiligheid. En wat kinderen héél goed begrijpen is humor. Het is de toon die de muziek maakt.”

'Liefdevol Opvoeden' is gebaseerd op systeempedagogische inzichten. ,,Dat is een fenomenologische benaderingswijze waarin een kind, een ouder of een docent niet op zichzelf wordt gepositioneerd maar in samenhang met de familie- of schoolsituatie,” aldus Daniël Mok.

,,Dat betekent dat binnen het systeempedagogische raamwerk de voorbeeldsituaties en de praktische tips herkenbaar zijn voor de Nederlandse opvoedingspraktijk.” Omdat Mok praktisch werkzaam is binnen het vakgebied kon er uit eigen ervaringen worden geput.

In veertig korte hoofdstukken, onderverdeeld in overzichtelijke paragrafen, worden alle aspecten die bij de opvoeding van kinderen om de hoek komen kijken besproken en vertaald naar praktische tips. Allerlei situaties waarin opvoeders met opgroeiende kinderen verzeild kunnen raken passeren de revue en worden inzichtelijk gemaakt. De toepasselijke illustraties verduidelijken hun onderlinge verhoudingen. Het boek leert opvoeders om de kinderen goed waar te nemen en hun, vaak non-verbale, signalen op te vangen zodat tijdig kan worden ingespeeld op hun specifieke en aan leeftijd gebonden behoeften. Wanneer tijdig wordt ingezien dat het kind aan nieuwe uitdagingen toe is, worden onnodige conflicten voorkomen.

Mok: ,,Het stellen van duidelijke grenzen biedt de kinderen een veilige en overzichtelijke omgeving. Door goed waar te nemen zien we wanneer hun grenzen verruimd kunnen worden zonder dat de wereld voor de kinderen onoverzichtelijk wordt door gebrek aan houvast. Het is de 'taak' van het kind om zijn grenzen te verleggen en het is de plicht van de opvoeders om in te grijpen wanneer het kind te grote risico's gaat lopen.

Dit is een enerverend gebeuren waarin de opvoeder zich niet te veel moet laten meeslepen, want het kind heeft recht op eenduidige en eerlijke beslissingen die helderheid verschaffen.”

Hiervoor zijn wel humor en relativeringsvermogen vereist, aldus Mok. ,,Daarom wordt er in dit boek veel aandacht geschonken aan het welzijn van de opvoeders. Een ongedwongen en ontspannen houding naar het kind toe maakt het allemaal zoveel gemakkelijker.”

Het boek sluit aan bij de huidige opvoedingstrends zoals die onder andere worden uitgedragen in opvoedkundige tv-programma's. Door de stevige theoretische achtergrond van het boek houden de tips echter beter stand en door de systematische opbouw en het trefwoordenregister is het gemakkelijk om snel het gezochte onderwerp te vinden. Zo kan het boek ook fungeren als eerste hulp bij opvoedkundige ongelukjes.

'Liefdevol opvoeden, een kunst. Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren' is een uitgave van Abraxas | Pedagogiek en kost 24,90. Het is verkrijgbaar bij de boekhandel.

UA-38208957-1