Liefdevol opvoeden, een kunst


Wat mag je van jonge kinderen verwachten?

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008 Onder: De ontwikkeling van jonge kinderen

Kennis van wat er aan ontwikkeling en vaardigheden verwacht mag worden van kinderen van een bepaalde leeftijd, kan voorkómen dat aan het kind te hoge of juist te lage eisen gesteld worden. Beide zijn belemmerend voor ontwikkeling en welbevinden van het kind. Specifiek voor ouders geldt bovendien dat zulke kennis voorbarige bezorgdheid of valse gerustheid aangaande de ontwikkeling van hun kind kan wegnemen.

In: De ontwikkeling van jonge kinderen Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Wat mag je van jonge kinderen verwachten?

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008 Onder: De ontwikkeling van jonge kinderen

Kennis van wat er aan ontwikkeling en vaardigheden verwacht mag worden van kinderen van een bepaalde leeftijd, kan voorkómen dat aan het kind te hoge of juist te lage eisen gesteld worden. Beide zijn belemmerend voor ontwikkeling en welbevinden van het kind. Specifiek voor ouders geldt bovendien dat zulke kennis voorbarige bezorgdheid of valse gerustheid aangaande de ontwikkeling van hun kind kan wegnemen.

In: De ontwikkeling van jonge kinderen Blogarchief

UA-38208957-1