Liefdevol opvoeden, een kunst


Voor het eerst je schamen voor iets dat je gedaan hebt.

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008 Onder: De ontwikkeling van jonge kinderen

Schaamte is een emotie die vooronderstelt dat een kind een zekere mate van ‘zelf’bewustzijn heeft en dat eigen ‘zelf’ kan beoordelen via de ogen, de oordelen van anderen, zoals ouders. Zo halverwege het tweede levensjaar ontwikkelen de meeste kinderen een bewustzijn van een eigen zelf, en gaan in toenemende mate woorden als ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijn’ gebruiken. Maar het is gewoonlijk pas in het begin, respectievelijk de loop van het derde levensjaar dat ze hun ‘zelf’ door de ogen van anderen gaan beoordelen en duidelijke gevoelsbeladen reacties op de afkeuring van anderen gaan vertonen, zoals wanneer ‘mama of papa mij slecht of stout vindt’.

In: De ontwikkeling van jonge kinderen Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Voor het eerst je schamen voor iets dat je gedaan hebt.

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008 Onder: De ontwikkeling van jonge kinderen

Schaamte is een emotie die vooronderstelt dat een kind een zekere mate van ‘zelf’bewustzijn heeft en dat eigen ‘zelf’ kan beoordelen via de ogen, de oordelen van anderen, zoals ouders. Zo halverwege het tweede levensjaar ontwikkelen de meeste kinderen een bewustzijn van een eigen zelf, en gaan in toenemende mate woorden als ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijn’ gebruiken. Maar het is gewoonlijk pas in het begin, respectievelijk de loop van het derde levensjaar dat ze hun ‘zelf’ door de ogen van anderen gaan beoordelen en duidelijke gevoelsbeladen reacties op de afkeuring van anderen gaan vertonen, zoals wanneer ‘mama of papa mij slecht of stout vindt’.

In: De ontwikkeling van jonge kinderen Blogarchief

UA-38208957-1