Liefdevol opvoeden, een kunst


Toegeeflijke ouders van pubers

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Regels en grenzen

Het is een min of meer bekend gegeven dat een zeer strenge, autoritaire opvoeding niet profijtelijk is voor de ontwikkeling van pubers. 

De kans op emotionele en gedragsproblemen is hoger onder pubers die zo worden opgevoed.

Ook opvoeding onder grote psychologische druk en manipulatie als een manier om een kind onder controle te houden is een risicofactor voor problemen.

Maar ook een opvoeding waarbij ouders een hele grote mate van toegeeflijkheid vertonen tot op het punt dat ze niet tot nauwelijks betrokken zijn bij de beslissingen die hun puber neemt, blijkt niet erg geschikt. De kans op zowel emotionele als gedragsproblemen is bij kinderen die zeer permissief worden opgevoed groter dan bij pubers die worden opgevoed door ouders die een zorgzame, betrokken opvoedingsstijl hanteren met daarbij ook een duidelijke mate van controle.  Andersom geldt dat pubers die van hun ouders steun én duidelijke controle ervaren, het beter doen waar het gaat om hun sociale aanpassing en gevoel van zelfwaarde.

In: Regels en grenzen Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Toegeeflijke ouders van pubers

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Regels en grenzen

Het is een min of meer bekend gegeven dat een zeer strenge, autoritaire opvoeding niet profijtelijk is voor de ontwikkeling van pubers. 

De kans op emotionele en gedragsproblemen is hoger onder pubers die zo worden opgevoed.

Ook opvoeding onder grote psychologische druk en manipulatie als een manier om een kind onder controle te houden is een risicofactor voor problemen.

Maar ook een opvoeding waarbij ouders een hele grote mate van toegeeflijkheid vertonen tot op het punt dat ze niet tot nauwelijks betrokken zijn bij de beslissingen die hun puber neemt, blijkt niet erg geschikt. De kans op zowel emotionele als gedragsproblemen is bij kinderen die zeer permissief worden opgevoed groter dan bij pubers die worden opgevoed door ouders die een zorgzame, betrokken opvoedingsstijl hanteren met daarbij ook een duidelijke mate van controle.  Andersom geldt dat pubers die van hun ouders steun én duidelijke controle ervaren, het beter doen waar het gaat om hun sociale aanpassing en gevoel van zelfwaarde.

In: Regels en grenzen Blogarchief

UA-38208957-1