Liefdevol opvoeden, een kunst


Taalontwikkeling en televisie

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Invloed op cognitieve ontwikkeling

Uit onderzoek naar de gevolgen van televisiekijken voor kinderen blijkt dat kinderen er voor hun taalontwikkeling meer profijt van hebben als een persoon in levenden lijve tegen ze praat dan wanneer ze naar de tv luisteren.

Recenter onderzoek ondersteunt dat. 

Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat kinderen minder leren van televisie programma’s die speciaal voor hun zijn gemaakt dan van een presentatie die werd gegeven door begeleiders die in dezelfde kamer als de kinderen waren. Dat betekent niet dat kinderen aan programma’s als Dora of Sesamstraat niets hebben voor hun taalontwikkeling  maar aan gesprekken in levenden lijve hebben ze meer. Bovendien gelden bij het leren van tv verschillende beperkingen: kinderen onder de twee zijn minder goed in staat van tv te leren dan oudere kinderen, wat kinderen leren van tv moet in communicatie met anderen bijgeschaafd en onderhouden worden en de hoeveelheid tijd die voor de tv wordt doorgebracht moet beperkt blijven omdat veel televisie kijken samenhangt met lagere schoolprestaties.

In: Invloed op cognitieve ontwikkeling Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Taalontwikkeling en televisie

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Invloed op cognitieve ontwikkeling

Uit onderzoek naar de gevolgen van televisiekijken voor kinderen blijkt dat kinderen er voor hun taalontwikkeling meer profijt van hebben als een persoon in levenden lijve tegen ze praat dan wanneer ze naar de tv luisteren.

Recenter onderzoek ondersteunt dat. 

Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat kinderen minder leren van televisie programma’s die speciaal voor hun zijn gemaakt dan van een presentatie die werd gegeven door begeleiders die in dezelfde kamer als de kinderen waren. Dat betekent niet dat kinderen aan programma’s als Dora of Sesamstraat niets hebben voor hun taalontwikkeling  maar aan gesprekken in levenden lijve hebben ze meer. Bovendien gelden bij het leren van tv verschillende beperkingen: kinderen onder de twee zijn minder goed in staat van tv te leren dan oudere kinderen, wat kinderen leren van tv moet in communicatie met anderen bijgeschaafd en onderhouden worden en de hoeveelheid tijd die voor de tv wordt doorgebracht moet beperkt blijven omdat veel televisie kijken samenhangt met lagere schoolprestaties.

In: Invloed op cognitieve ontwikkeling Blogarchief

UA-38208957-1