Liefdevol opvoeden, een kunst


Stemming van de ouder aanvoelen en erdoor beïnvloed worden.

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008 Onder: De ontwikkeling van jonge kinderen

Bevindingen uit wetenschappelijke onderzoek geven aan dat kinderen van één of enkele maanden oud de stemming van hun ouder kunnen aanvoelen en er door beïnvloed kunnen worden. 

Zo is vastgesteld dat pasgeborenen van depressieve moeders minder interesse in de omgeving vertonen en vaker dan pasgeborenen van niet-depressieve moeders zelf depressieachtige reacties gaan vertonen. Meer recent onderzoek toont aan dat zulke effecten al bij 1 maand kunnen optreden.

Gebleken is ook dat wanneer aan niet-depressieve moeders gevraagd wordt depressieve gelaatsuitdrukkingen ten opzichte van hun pasgeborene aan te nemen, dat uitmondt in verward en bedroefd, gespannen gedrag bij hun kind.


In: De ontwikkeling van jonge kinderen Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Stemming van de ouder aanvoelen en erdoor beïnvloed worden.

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008 Onder: De ontwikkeling van jonge kinderen

Bevindingen uit wetenschappelijke onderzoek geven aan dat kinderen van één of enkele maanden oud de stemming van hun ouder kunnen aanvoelen en er door beïnvloed kunnen worden. 

Zo is vastgesteld dat pasgeborenen van depressieve moeders minder interesse in de omgeving vertonen en vaker dan pasgeborenen van niet-depressieve moeders zelf depressieachtige reacties gaan vertonen. Meer recent onderzoek toont aan dat zulke effecten al bij 1 maand kunnen optreden.

Gebleken is ook dat wanneer aan niet-depressieve moeders gevraagd wordt depressieve gelaatsuitdrukkingen ten opzichte van hun pasgeborene aan te nemen, dat uitmondt in verward en bedroefd, gespannen gedrag bij hun kind.


In: De ontwikkeling van jonge kinderen Blogarchief

UA-38208957-1