Liefdevol opvoeden, een kunst


Roken tijdens zwangerschap

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Zwangerschap en Leefstijl

Uit de vele onderzoeken die gedaan zijn naar de effecten van roken op ongeboren kinderen blijkt keer op keer dat deze kinderen aan verschillende gevaren worden blootgesteld. 

Een overzichtsstudie naar de belangrijkste risico’s laat zien dat het roken door moeder leidt tot onder andere een lager geboortegewicht, verhoogde kans op complicaties tijdens de bevalling, verminderde longfunctie en een groter risico op ademhalingsproblemen tussen de 5-16 jaar.

Er zijn tevens duidelijke aanwijzingen dat roken van de moeder tijdens de zwangerschap en na de geboorte het risico vergroot op zuigelingensterfte en wiegendood.  Ook het risico op later probleemgedrag bij een kind wordt groter wanneer moeder tijdens de zwangerschap rookt.  En als er bij een kind een erfelijke aanleg voor ADHD aanwezig is, wordt wanneer moeder tijdens de zwangerschap rookt, de eventuele ADHD-problematiek bij het kind gemiddeld genomen ernstiger dan wanneer moeder niet heeft gerookt tijdens de zwangerschap.

Er is ook een verband tussen opleiding en roken tijdens de zwangerschap. Hoe hoger de (afgeronde) opleiding des te vaker vrouwen aangeven niet te hebben gerookt tijdens de zwangerschap. Dit verband blijkt ook uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek; Nederlanders met een hbo of wo-opleiding blijken minder vaak te roken.

Meeroken tijdens zwangerschap (20a)

Onderzoek naar passief roken tijdens de zwangerschap laat zien dat ook daarvan een negatieve invloed kan uitgaan op de ontwikkeling van een kind, zoals het achterblijven van het geboortegewicht en de lengtegroei.

In: Zwangerschap en Leefstijl Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Roken tijdens zwangerschap

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Zwangerschap en Leefstijl

Uit de vele onderzoeken die gedaan zijn naar de effecten van roken op ongeboren kinderen blijkt keer op keer dat deze kinderen aan verschillende gevaren worden blootgesteld. 

Een overzichtsstudie naar de belangrijkste risico’s laat zien dat het roken door moeder leidt tot onder andere een lager geboortegewicht, verhoogde kans op complicaties tijdens de bevalling, verminderde longfunctie en een groter risico op ademhalingsproblemen tussen de 5-16 jaar.

Er zijn tevens duidelijke aanwijzingen dat roken van de moeder tijdens de zwangerschap en na de geboorte het risico vergroot op zuigelingensterfte en wiegendood.  Ook het risico op later probleemgedrag bij een kind wordt groter wanneer moeder tijdens de zwangerschap rookt.  En als er bij een kind een erfelijke aanleg voor ADHD aanwezig is, wordt wanneer moeder tijdens de zwangerschap rookt, de eventuele ADHD-problematiek bij het kind gemiddeld genomen ernstiger dan wanneer moeder niet heeft gerookt tijdens de zwangerschap.

Er is ook een verband tussen opleiding en roken tijdens de zwangerschap. Hoe hoger de (afgeronde) opleiding des te vaker vrouwen aangeven niet te hebben gerookt tijdens de zwangerschap. Dit verband blijkt ook uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek; Nederlanders met een hbo of wo-opleiding blijken minder vaak te roken.

Meeroken tijdens zwangerschap (20a)

Onderzoek naar passief roken tijdens de zwangerschap laat zien dat ook daarvan een negatieve invloed kan uitgaan op de ontwikkeling van een kind, zoals het achterblijven van het geboortegewicht en de lengtegroei.

In: Zwangerschap en Leefstijl Blogarchief

UA-38208957-1