Liefdevol opvoeden, een kunst


Risico op overstap van softdrugs naar harddrugs

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008 Onder: Opgroeien en gezondheid

Vaak wordt er over cannabis of marihuana gedacht als een betrekkelijk onschuldige drug, omdat het een zogenaamde softdrug is. 

Toch is het gebruik ervan, vooral door pubers, niet zonder risico’s. Naast de schadelijke effecten die softdrugs kunnen hebben bijvoorbeeld voor het functioneren op school, door de toename van risico op ongevallen en op lichamelijke en psychische klachten blijkt cannabisgebruik dikwijls ook een opstap te zijn naar later harddruggebruik.

Uiteraard gaan niet alle kinderen die blowen vervolgens cocaïne of andere hard drugs gebruiken, maar het risico daarop neemt wel duidelijk toe.

In: Opgroeien en gezondheid Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Risico op overstap van softdrugs naar harddrugs

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008 Onder: Opgroeien en gezondheid

Vaak wordt er over cannabis of marihuana gedacht als een betrekkelijk onschuldige drug, omdat het een zogenaamde softdrug is. 

Toch is het gebruik ervan, vooral door pubers, niet zonder risico’s. Naast de schadelijke effecten die softdrugs kunnen hebben bijvoorbeeld voor het functioneren op school, door de toename van risico op ongevallen en op lichamelijke en psychische klachten blijkt cannabisgebruik dikwijls ook een opstap te zijn naar later harddruggebruik.

Uiteraard gaan niet alle kinderen die blowen vervolgens cocaïne of andere hard drugs gebruiken, maar het risico daarop neemt wel duidelijk toe.

In: Opgroeien en gezondheid Blogarchief

UA-38208957-1