Liefdevol opvoeden, een kunst


Regels, grenzen en lichamelijk straffen

Gepost door Daniël Mok op zaterdag, december 13, 2008 Onder: Regels, grenzen en lichamelijk straffen

Het stellen van heldere en consequente regels en grenzen aan kinderen is een belangrijk onderdeel van opvoeding. 

Grenzen en regels geven kinderen houvast.

Ze kunnen ervan leren hoe de wereld in elkaar zit en wat er van ze verwacht wordt, en worden zodoende ook in staat gesteld zichzelf in die wereld te positioneren en zich met behulp van soepel lopende sociale relaties te ontwikkelen als persoon. Voor ouders en opvoeders zijn regels en grenzen in concrete situaties niet altijd gemakkelijk te kiezen, te stellen en vooral te handhaven. Het is belangrijk het stellen en handhaven van regels en grenzen op niet-aggressieve, niet-gewelddadige en niet-vernederende manier te doen. Dat draagt substantieel bij aan een positieve en effectieve relatie tussen opvoeders en kinderen en aan het positief beïnvloeden van het gedrag van kinderen, zowel op de korte als op de lange termijn. 

Maar het komt nogal eens voor dat ouders hun toevlucht nemen tot lichamelijke straf, zoals het uitdelen van tikken, wanneer kinderen regels negeren en grenzen overschrijden; soms uit overtuiging, vaker waarschijnlijk bij gebrek aan beter. Het regelmatig geven van slaag heeft, zo laat onderzoek zien, een groot aantal negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen.

In: Regels, grenzen en lichamelijk straffen Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Regels, grenzen en lichamelijk straffen

Gepost door Daniël Mok op zaterdag, december 13, 2008 Onder: Regels, grenzen en lichamelijk straffen

Het stellen van heldere en consequente regels en grenzen aan kinderen is een belangrijk onderdeel van opvoeding. 

Grenzen en regels geven kinderen houvast.

Ze kunnen ervan leren hoe de wereld in elkaar zit en wat er van ze verwacht wordt, en worden zodoende ook in staat gesteld zichzelf in die wereld te positioneren en zich met behulp van soepel lopende sociale relaties te ontwikkelen als persoon. Voor ouders en opvoeders zijn regels en grenzen in concrete situaties niet altijd gemakkelijk te kiezen, te stellen en vooral te handhaven. Het is belangrijk het stellen en handhaven van regels en grenzen op niet-aggressieve, niet-gewelddadige en niet-vernederende manier te doen. Dat draagt substantieel bij aan een positieve en effectieve relatie tussen opvoeders en kinderen en aan het positief beïnvloeden van het gedrag van kinderen, zowel op de korte als op de lange termijn. 

Maar het komt nogal eens voor dat ouders hun toevlucht nemen tot lichamelijke straf, zoals het uitdelen van tikken, wanneer kinderen regels negeren en grenzen overschrijden; soms uit overtuiging, vaker waarschijnlijk bij gebrek aan beter. Het regelmatig geven van slaag heeft, zo laat onderzoek zien, een groot aantal negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen.

In: Regels, grenzen en lichamelijk straffen Blogarchief

UA-38208957-1