Liefdevol opvoeden, een kunst


Regels en grenzen

Gepost door Daniël Mok op zaterdag, december 13, 2008 Onder: Regels en grenzen

Verwennen of niet bij baby, peuter en kleuter.

In de volksmond is een verwend kind een kind dat gewend is altijd haar of zijn zin te krijgen en dat zich onuitstaanbaar gedraagt als het niet op z’n wenken bediend wordt.

Nu verwennen alle ouders af en toe hun kind, in die zin dat ze er eens extra lief of toegeeflijk voor zijn. Dat ‘bederft’ het kind niet. Maar te grote en voortdurende toegeeflijkheid van ouders, kan de ontwikkeling van het kind schaden. Schadelijk verwennen wordt door wetenschappers beschreven als overtoegeeflijkheid op het materiële vlak, door het kind alles te geven wat het wil; op het relationele vlak, door het kind te veel te verzorgen en te weinig verantwoordelijkheid te geven, en op het structurele vlak, door het kind te weinig regels en grenzen te bieden.

Gevolgen voor het kind zijn onder andere dat het belangrijke ontwikkelingstaken niet kan volbrengen: leren doorzetten, rekening houden met de belangen van anderen, of verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag en de consequenties daarvan. Een kind op die manier verwennen geldt dan ook als een belangrijke opvoedingsfout. Daaraan maken naar de stellige mening van vele schrijvers en opvoedingsdeskundigen heel veel ouders in modern Nederland zich schuldig.

Maar onderzoek laat ook zien dat opvoeders die alles op alles willen zetten om hun kind goed op te voeden, en dus niet te verwennen, in sommige omstandigheden de kans lopen hierin door te slaan en van de weeromstuit onrealistische verwachtingen van hun kind te koesteren.

 Belangrijke vraag is dan ook wanneer en op welke manier toegeeflijkheid gepast is, en wanneer schadelijk voor het kind.

In: Regels en grenzen Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Regels en grenzen

Gepost door Daniël Mok op zaterdag, december 13, 2008 Onder: Regels en grenzen

Verwennen of niet bij baby, peuter en kleuter.

In de volksmond is een verwend kind een kind dat gewend is altijd haar of zijn zin te krijgen en dat zich onuitstaanbaar gedraagt als het niet op z’n wenken bediend wordt.

Nu verwennen alle ouders af en toe hun kind, in die zin dat ze er eens extra lief of toegeeflijk voor zijn. Dat ‘bederft’ het kind niet. Maar te grote en voortdurende toegeeflijkheid van ouders, kan de ontwikkeling van het kind schaden. Schadelijk verwennen wordt door wetenschappers beschreven als overtoegeeflijkheid op het materiële vlak, door het kind alles te geven wat het wil; op het relationele vlak, door het kind te veel te verzorgen en te weinig verantwoordelijkheid te geven, en op het structurele vlak, door het kind te weinig regels en grenzen te bieden.

Gevolgen voor het kind zijn onder andere dat het belangrijke ontwikkelingstaken niet kan volbrengen: leren doorzetten, rekening houden met de belangen van anderen, of verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag en de consequenties daarvan. Een kind op die manier verwennen geldt dan ook als een belangrijke opvoedingsfout. Daaraan maken naar de stellige mening van vele schrijvers en opvoedingsdeskundigen heel veel ouders in modern Nederland zich schuldig.

Maar onderzoek laat ook zien dat opvoeders die alles op alles willen zetten om hun kind goed op te voeden, en dus niet te verwennen, in sommige omstandigheden de kans lopen hierin door te slaan en van de weeromstuit onrealistische verwachtingen van hun kind te koesteren.

 Belangrijke vraag is dan ook wanneer en op welke manier toegeeflijkheid gepast is, en wanneer schadelijk voor het kind.

In: Regels en grenzen Blogarchief

UA-38208957-1