Liefdevol opvoeden, een kunst


Reageren op peuterdriftbuien

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Regels en grenzen

Driftbuien hoeven een peuter meestal niet aangeleerd te worden. 

Uit onderzoek blijkt dat boze peuters doorgaans vanzelf agressief gaan doen om hun doelen te bereiken. De meeste opvoeders zullen dan ook te maken krijgen met de driftbuien van een boze peuter. Dat driftbuien zo gewoon zijn betekent nog niet dat het niet uitmaakt hoe opvoeders erop reageren. Kinderen leren niet vanzelf hoe goed om te gaan met boosheid en frustratie en in die opzichten zelfbeheersing te ontwikkelen.

Onderzoek laat zien dat er verband bestaat tussen de wijze waarop opvoeders in deze jaren met de drift en agressie van een kind omgaan en de mate van agressief gedrag door het kind op latere leeftijd. Bovendien wijst steeds meer onderzoek uit dat later probleemgedrag vaak al op deze leeftijd aanwijsbaar is.

Voor de ontwikkeling van kinderen is goed omgaan met hun driftbuien door ouders en andere opvoeders dus van groot belang.

Het beste alternatief is het driftige gedrag van het kind te negeren. Wat ouders daarmee doen, is zorgen dat ze dit driftige gedrag niet belonen. Door deze ‘gedragsmodificatie’ dooft dit driftige gedrag dikwijls vanzelf uit.86 Het kind leert op den duur, mits ouders de driftbuien consequent niet met aandacht of anderszins belonen, dat een driftbui geen geschikte manier is om een doel te bereiken. Andersom leert het kind dat het aandacht kan winnen met de driftbui, als de ouder in reactie op het driftig gedrag het kind iets aardigs aanbiedt met de bedoeling het af te leiden, of het kind vasthoudt om het te kalmeren. Dat zal, hoewel het voor eventjes rust lijkt te bieden, op de lange duur het driftige gedrag eerder in stand houden dan stoppen. De driftbui kan daarmee een beproefd middel voor het kind worden om aandacht van de ouders te krijgen of de eigen zin door te drijven.

Over de andere alternatieven is meer te zeggen dan dat ze bij deze vraag niet het beste antwoord vormen. Soms moet een kind tijdens een driftbui wel opgepakt worden omdat het gevaar loopt zich te bezeren. Vasthouden en troosten zijn verder van belang na de driftbui. Een driftbui is voor de peuter zelf een overweldigende emotionele ervaring door het verlies van controle. Een kind van twee à drie jaar beschikt nog niet over de verbale capaciteiten om de aanleiding voor de driftbui en de gevoelens van frustratie en woede te verwoorden en zo te uiten. Het kan ondersteunend en heel leerzaam zijn voor het kind als de ouder dat achteraf voor en met het kind doet. Het zal duidelijk zijn dat juist door het gebrek aan verbaal vermogen en zelfbeheersing aan de ene kant en de grootsheid van de emotie aan de andere kant het alternatief: “het kind vertellen dat dit gedrag moet stoppen” veelal zonder effect zal blijven. Over het afleiden met iets leuks geldt dat het behulpzaam kan zijn zolang een driftbui die de ouder ziet aankomen nog te voorkomen is.

In: Regels en grenzen Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Reageren op peuterdriftbuien

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Regels en grenzen

Driftbuien hoeven een peuter meestal niet aangeleerd te worden. 

Uit onderzoek blijkt dat boze peuters doorgaans vanzelf agressief gaan doen om hun doelen te bereiken. De meeste opvoeders zullen dan ook te maken krijgen met de driftbuien van een boze peuter. Dat driftbuien zo gewoon zijn betekent nog niet dat het niet uitmaakt hoe opvoeders erop reageren. Kinderen leren niet vanzelf hoe goed om te gaan met boosheid en frustratie en in die opzichten zelfbeheersing te ontwikkelen.

Onderzoek laat zien dat er verband bestaat tussen de wijze waarop opvoeders in deze jaren met de drift en agressie van een kind omgaan en de mate van agressief gedrag door het kind op latere leeftijd. Bovendien wijst steeds meer onderzoek uit dat later probleemgedrag vaak al op deze leeftijd aanwijsbaar is.

Voor de ontwikkeling van kinderen is goed omgaan met hun driftbuien door ouders en andere opvoeders dus van groot belang.

Het beste alternatief is het driftige gedrag van het kind te negeren. Wat ouders daarmee doen, is zorgen dat ze dit driftige gedrag niet belonen. Door deze ‘gedragsmodificatie’ dooft dit driftige gedrag dikwijls vanzelf uit.86 Het kind leert op den duur, mits ouders de driftbuien consequent niet met aandacht of anderszins belonen, dat een driftbui geen geschikte manier is om een doel te bereiken. Andersom leert het kind dat het aandacht kan winnen met de driftbui, als de ouder in reactie op het driftig gedrag het kind iets aardigs aanbiedt met de bedoeling het af te leiden, of het kind vasthoudt om het te kalmeren. Dat zal, hoewel het voor eventjes rust lijkt te bieden, op de lange duur het driftige gedrag eerder in stand houden dan stoppen. De driftbui kan daarmee een beproefd middel voor het kind worden om aandacht van de ouders te krijgen of de eigen zin door te drijven.

Over de andere alternatieven is meer te zeggen dan dat ze bij deze vraag niet het beste antwoord vormen. Soms moet een kind tijdens een driftbui wel opgepakt worden omdat het gevaar loopt zich te bezeren. Vasthouden en troosten zijn verder van belang na de driftbui. Een driftbui is voor de peuter zelf een overweldigende emotionele ervaring door het verlies van controle. Een kind van twee à drie jaar beschikt nog niet over de verbale capaciteiten om de aanleiding voor de driftbui en de gevoelens van frustratie en woede te verwoorden en zo te uiten. Het kan ondersteunend en heel leerzaam zijn voor het kind als de ouder dat achteraf voor en met het kind doet. Het zal duidelijk zijn dat juist door het gebrek aan verbaal vermogen en zelfbeheersing aan de ene kant en de grootsheid van de emotie aan de andere kant het alternatief: “het kind vertellen dat dit gedrag moet stoppen” veelal zonder effect zal blijven. Over het afleiden met iets leuks geldt dat het behulpzaam kan zijn zolang een driftbui die de ouder ziet aankomen nog te voorkomen is.

In: Regels en grenzen Blogarchief

UA-38208957-1