Liefdevol opvoeden, een kunst


Overige geraadpleegde literatuur

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Literatuur

Overige geraadpleegde literatuur

• Ex, C. (2007) Opvoeden, wat kun je? Over de ontwikkeling van ouders en kinderen.

Amsterdam: Wereldbibliotheek

• Gerris J.R.M.(red.) (2006) Het belang van school, ouders, vrienden en buurt

Assen: Van Gorcum

• Hermanns, J (2006) Kijken naar opvoeding. Opstellen over jeugd, jeugdbeleid en

jeugdzorg. Amsterdam: SWP

• Ploeg van der J. (1998) Had me dat eerder verteld. Opvoedkundige antwoorden op

veelvoorkomende problemen. Utrecht: SWP

• IJzendoorn, M.H. van (2008) Opvoeding over de grens. Gehechtheid, trauma en

veerkracht. Boom Uitgevers

• Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (1992) Jeugd in

ontwikkeling : wetenschappelijke inzichten en overheidsbeleid. (red. Diekstra,

RFW). Den Haag: WRR/SDU

• Winter, M de, Schillemans, Th., Janssens, R. (red.) ( 2006) Opvoeding in

democratie. Amsterdam: SWP

In: Literatuur Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Overige geraadpleegde literatuur

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Literatuur

Overige geraadpleegde literatuur

• Ex, C. (2007) Opvoeden, wat kun je? Over de ontwikkeling van ouders en kinderen.

Amsterdam: Wereldbibliotheek

• Gerris J.R.M.(red.) (2006) Het belang van school, ouders, vrienden en buurt

Assen: Van Gorcum

• Hermanns, J (2006) Kijken naar opvoeding. Opstellen over jeugd, jeugdbeleid en

jeugdzorg. Amsterdam: SWP

• Ploeg van der J. (1998) Had me dat eerder verteld. Opvoedkundige antwoorden op

veelvoorkomende problemen. Utrecht: SWP

• IJzendoorn, M.H. van (2008) Opvoeding over de grens. Gehechtheid, trauma en

veerkracht. Boom Uitgevers

• Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (1992) Jeugd in

ontwikkeling : wetenschappelijke inzichten en overheidsbeleid. (red. Diekstra,

RFW). Den Haag: WRR/SDU

• Winter, M de, Schillemans, Th., Janssens, R. (red.) ( 2006) Opvoeding in

democratie. Amsterdam: SWP

In: Literatuur Blogarchief

UA-38208957-1