Liefdevol opvoeden, een kunst


Overgewicht en ontbijten bij pubers

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008 Onder: Opgroeien en gezondheid

Uit diverse internationale onderzoeken naar een mogelijk verband tussen overgewicht en het overslaan van het ontbijt, blijkt dat dit verband inderdaad bestaat. 

Onderzoek bij 35000 Nederlandse tieners laat zien dat de belangrijkste risicofactor voor overgewicht bij adolescenten het overslaan van het ontbijt is.

Dit verband blijkt bij jonge pubers (13-14 jaar) nog sterker te zijn. Jongeren en jonge volwassenen hebben meer dan andere leeftijdsgroepen de neiging om het ontbijt als maaltijd over te slaan. Het gevolg is dat ze op latere tijdstippen meer en ongezondere voedingsstoffen tot zich nemen. De ontbijt-overslaanders hebben, mede als gevolg van een ongunstiger energieniveau in de ochtend, volgens verschillende studies ook een minder actieve leefstijl, zoals minder bewegen en sporten.

In: Opgroeien en gezondheid Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Overgewicht en ontbijten bij pubers

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008 Onder: Opgroeien en gezondheid

Uit diverse internationale onderzoeken naar een mogelijk verband tussen overgewicht en het overslaan van het ontbijt, blijkt dat dit verband inderdaad bestaat. 

Onderzoek bij 35000 Nederlandse tieners laat zien dat de belangrijkste risicofactor voor overgewicht bij adolescenten het overslaan van het ontbijt is.

Dit verband blijkt bij jonge pubers (13-14 jaar) nog sterker te zijn. Jongeren en jonge volwassenen hebben meer dan andere leeftijdsgroepen de neiging om het ontbijt als maaltijd over te slaan. Het gevolg is dat ze op latere tijdstippen meer en ongezondere voedingsstoffen tot zich nemen. De ontbijt-overslaanders hebben, mede als gevolg van een ongunstiger energieniveau in de ochtend, volgens verschillende studies ook een minder actieve leefstijl, zoals minder bewegen en sporten.

In: Opgroeien en gezondheid Blogarchief

UA-38208957-1