Liefdevol opvoeden, een kunst


Ouderbetrokkenheid en schoolsucces

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Invloed op schoolloopbaan

Als kinderen naar de middelbare school gaan, raken ouders vaak minder betrokken bij hun school. 

Op basisscholen zijn ouders vaak meer genoodzaakt praktische betrokkenheid te tonen en worden ze er ook meer toe uitgenodigd, waardoor ze alleen al fysiek vaker op school aanwezig zijn.

Op middelbare scholen loopt ouderbetrokkenheid sterk uiteen, maar is in ieder geval minder direct contact dan op basisscholen. Onderzoek laat zien dat naast de opvoedingsstijl van ouders, ook hun betrokkenheid bij de school van hun kinderen invloed heeft op de school-resultaten van middelbare schoolleerlingen.

Wanneer ouders niet alleen hun kinderen ondersteunend en controlerend opvoeden, maar ook betrokken zijn bij de school heeft dat een duidelijke positieve invloed op de schoolresultaten van tieners. Daarnaast blijkt dat naarmate de algemene ouderbetrokkenheid bij een school groter is - meer ouders die actief zijn op en veel contact hebben met de school en leerkrachten - de gemiddelde leerprestaties van kinderen daardoor positief worden beïnvloed.

Dit gegeven wijst op een belangrijke invloed en verantwoordelijkheid van ouders als groep.

In: Invloed op schoolloopbaan 


Tags: ouderbetrokkenheid 

Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Ouderbetrokkenheid en schoolsucces

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Invloed op schoolloopbaan

Als kinderen naar de middelbare school gaan, raken ouders vaak minder betrokken bij hun school. 

Op basisscholen zijn ouders vaak meer genoodzaakt praktische betrokkenheid te tonen en worden ze er ook meer toe uitgenodigd, waardoor ze alleen al fysiek vaker op school aanwezig zijn.

Op middelbare scholen loopt ouderbetrokkenheid sterk uiteen, maar is in ieder geval minder direct contact dan op basisscholen. Onderzoek laat zien dat naast de opvoedingsstijl van ouders, ook hun betrokkenheid bij de school van hun kinderen invloed heeft op de school-resultaten van middelbare schoolleerlingen.

Wanneer ouders niet alleen hun kinderen ondersteunend en controlerend opvoeden, maar ook betrokken zijn bij de school heeft dat een duidelijke positieve invloed op de schoolresultaten van tieners. Daarnaast blijkt dat naarmate de algemene ouderbetrokkenheid bij een school groter is - meer ouders die actief zijn op en veel contact hebben met de school en leerkrachten - de gemiddelde leerprestaties van kinderen daardoor positief worden beïnvloed.

Dit gegeven wijst op een belangrijke invloed en verantwoordelijkheid van ouders als groep.

In: Invloed op schoolloopbaan 


Tags: ouderbetrokkenheid 

Blogarchief

UA-38208957-1