Liefdevol opvoeden, een kunst


Opvoedingswaarden, opvoedingsbeleving en de behoefte aan informatie of ondersteuning

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Opvoedingswaarden, -beleving en informatiebehoefte

Opvoedingswaarden, opvoedingsbeleving en de behoefte aan informatie of ondersteuning

Er wordt nogal eens beweerd dat opvoeders tegenwoordig erg onzeker zijn, iets dat vroeger veel minder het geval zou zijn geweest. De afgenomen sociale samenhang, de toenemende complexiteit van de samenleving zouden en de lawine aan, - niet zelden tegenstrijdige -, opvoedingsadviezen zouden daar grotendeels debet aan zijn. 

Die veronderstelling lijkt op het eerste gezicht haaks te staan op de bevinding uit meerdere studies dat het met het merendeel van de gezinnen in Nederland goed gaat.  Ruim tachtig procent is tevreden over het verloop van het ouderschap en ondervindt er voldoening aan. Circa twintig procent geeft aan het ouderschap erg vermoeiend te vinden en de opvoedingsverantwoordelijkheid zwaar.

Maar het is goed mogelijk dat ook in gezinnen waar het ‘gewoon’ goed gaat, ouders op gezette tijden onzekerheid of ontevredenheid ervaren en daarin steun of advies kunnen gebruiken of zoeken, hetzij vanuit de naaste omgeving, schriftelijke of audiovisuele informatiebronnen dan wel van professionals.

In: Opvoedingswaarden, -beleving en informatiebehoefte Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Opvoedingswaarden, opvoedingsbeleving en de behoefte aan informatie of ondersteuning

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Opvoedingswaarden, -beleving en informatiebehoefte

Opvoedingswaarden, opvoedingsbeleving en de behoefte aan informatie of ondersteuning

Er wordt nogal eens beweerd dat opvoeders tegenwoordig erg onzeker zijn, iets dat vroeger veel minder het geval zou zijn geweest. De afgenomen sociale samenhang, de toenemende complexiteit van de samenleving zouden en de lawine aan, - niet zelden tegenstrijdige -, opvoedingsadviezen zouden daar grotendeels debet aan zijn. 

Die veronderstelling lijkt op het eerste gezicht haaks te staan op de bevinding uit meerdere studies dat het met het merendeel van de gezinnen in Nederland goed gaat.  Ruim tachtig procent is tevreden over het verloop van het ouderschap en ondervindt er voldoening aan. Circa twintig procent geeft aan het ouderschap erg vermoeiend te vinden en de opvoedingsverantwoordelijkheid zwaar.

Maar het is goed mogelijk dat ook in gezinnen waar het ‘gewoon’ goed gaat, ouders op gezette tijden onzekerheid of ontevredenheid ervaren en daarin steun of advies kunnen gebruiken of zoeken, hetzij vanuit de naaste omgeving, schriftelijke of audiovisuele informatiebronnen dan wel van professionals.

In: Opvoedingswaarden, -beleving en informatiebehoefte Blogarchief

UA-38208957-1