Liefdevol opvoeden, een kunst


Onderwijs in socaal-emotionele vaardigheden en schoolsucces

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Invloed op schoolloopbaan

Over het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden op school.

Er bestaan allerlei lesprogramma’s voor kinderen op de basisschool die als doel hebben de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen te bevorderen.

Voor het voortgezet onderwijs zijn in ons land maar enkele programma’s beschikbaar en is er maar één waarvan iets over de effecten ervan bekend is. Maar er is een grote hoeveelheid onderzoek over het effect van Sociaal-Emotionele Educatie of Levensvaardighedenprogramma’s voor het voortgezet onderwijs beschikbaar uit andere landen, vooral de Verenigde Staten.

Daaruit blijkt dat zulke programma’s voor alle leerlingen, - op een systematische wijze op school gegeven en opgenomen in het reguliere lesprogramma, - niet alleen de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren stimuleren en emotionele en gedragsprobleem verminderen of voorkomen, maar ook een significante verbetering van schoolprestaties en scores op schooltests bewerkstelligen.

In: Invloed op schoolloopbaan 


Tags: levensvaardighedenprogramma’s 

Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Onderwijs in socaal-emotionele vaardigheden en schoolsucces

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Invloed op schoolloopbaan

Over het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden op school.

Er bestaan allerlei lesprogramma’s voor kinderen op de basisschool die als doel hebben de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen te bevorderen.

Voor het voortgezet onderwijs zijn in ons land maar enkele programma’s beschikbaar en is er maar één waarvan iets over de effecten ervan bekend is. Maar er is een grote hoeveelheid onderzoek over het effect van Sociaal-Emotionele Educatie of Levensvaardighedenprogramma’s voor het voortgezet onderwijs beschikbaar uit andere landen, vooral de Verenigde Staten.

Daaruit blijkt dat zulke programma’s voor alle leerlingen, - op een systematische wijze op school gegeven en opgenomen in het reguliere lesprogramma, - niet alleen de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren stimuleren en emotionele en gedragsprobleem verminderen of voorkomen, maar ook een significante verbetering van schoolprestaties en scores op schooltests bewerkstelligen.

In: Invloed op schoolloopbaan 


Tags: levensvaardighedenprogramma’s 

Blogarchief

UA-38208957-1