Liefdevol opvoeden, een kunst


Nut van voorlezen

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Invloed op cognitieve ontwikkeling

Het dagelijks verhaaltje voor het slapen gaan is voor veel peuters en kleuters een geliefd ritueel. Samen een boekje lezen is voor de ontwikkeling van taal, emotie, fantasie en begrip en voor de onderlinge band profijtelijk. 

Voorlezen is al van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen van minder dan een jaar zelfs als het kind van het verhaaltje zelf nog niet veel begrijpt.

Voorlezen leert kinderen verhaalstructuur, het laat zien en ervaren dat de taal van links naar rechts (of van rechts naar links) loopt, dat taal heel geschikt is om boodschappen en uitdrukkingen over te dragen. Bovendien is het zo dat kinderen die op jonge leeftijd voorgelezen zijn veel eerder klanken leren oppikken en begrijpen, en dat ze ook vaker sterker gemotiveerd raken door datgene wat te maken heeft met lezen, kennis verwerven, vertellen en dergelijke. Amerikaans onderzoek liet een effect zien van voorlezen bij kinderen van nog geen jaar.

Ouders die boeken kregen en gestimuleerd werden om met hun kind van tussen de 5 en 11 maanden te lezen, gingen meer voorlezen, en door dat voorlezen bleek de taalontwikkeling van hun kind een aantal maanden later aanzienlijk meer vooruitgegaan te zijn dan de taalontwikkeling van kinderen van ouders die niet aan het project meededen.  Een precieze startleeftijd voor het samen boekjes lezen is niet te geven, maar duidelijk is dat het zeker voordat het kind een jaar

wordt, z’n vruchten afwerpt.

In gelijksoortig onderzoek onder kinderen van één tot anderhalf jaar bleken ook positieve effecten van voorlezen voor de ontwikkeling van de kinderen.

Uiteraard zijn er naast het voorlezen ook andere factoren in de omgeving van een kind die invloed hebben op de taalontwikkeling en later de ontwikkeling van het lezen, zoals bijvoorbeeld hoeveel en hoe graag de opvoeders zelf lezen of de sociaal-economische status van een gezin. Maar ook als dit soort factoren niet meewerkt, heeft regelmatig voorlezen, vooropgesteld natuurlijk dat het een veilige, plezierige en affectief geladen activiteit is voor het kind, toch een duidelijk effect.

In: Invloed op cognitieve ontwikkeling Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Nut van voorlezen

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Invloed op cognitieve ontwikkeling

Het dagelijks verhaaltje voor het slapen gaan is voor veel peuters en kleuters een geliefd ritueel. Samen een boekje lezen is voor de ontwikkeling van taal, emotie, fantasie en begrip en voor de onderlinge band profijtelijk. 

Voorlezen is al van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen van minder dan een jaar zelfs als het kind van het verhaaltje zelf nog niet veel begrijpt.

Voorlezen leert kinderen verhaalstructuur, het laat zien en ervaren dat de taal van links naar rechts (of van rechts naar links) loopt, dat taal heel geschikt is om boodschappen en uitdrukkingen over te dragen. Bovendien is het zo dat kinderen die op jonge leeftijd voorgelezen zijn veel eerder klanken leren oppikken en begrijpen, en dat ze ook vaker sterker gemotiveerd raken door datgene wat te maken heeft met lezen, kennis verwerven, vertellen en dergelijke. Amerikaans onderzoek liet een effect zien van voorlezen bij kinderen van nog geen jaar.

Ouders die boeken kregen en gestimuleerd werden om met hun kind van tussen de 5 en 11 maanden te lezen, gingen meer voorlezen, en door dat voorlezen bleek de taalontwikkeling van hun kind een aantal maanden later aanzienlijk meer vooruitgegaan te zijn dan de taalontwikkeling van kinderen van ouders die niet aan het project meededen.  Een precieze startleeftijd voor het samen boekjes lezen is niet te geven, maar duidelijk is dat het zeker voordat het kind een jaar

wordt, z’n vruchten afwerpt.

In gelijksoortig onderzoek onder kinderen van één tot anderhalf jaar bleken ook positieve effecten van voorlezen voor de ontwikkeling van de kinderen.

Uiteraard zijn er naast het voorlezen ook andere factoren in de omgeving van een kind die invloed hebben op de taalontwikkeling en later de ontwikkeling van het lezen, zoals bijvoorbeeld hoeveel en hoe graag de opvoeders zelf lezen of de sociaal-economische status van een gezin. Maar ook als dit soort factoren niet meewerkt, heeft regelmatig voorlezen, vooropgesteld natuurlijk dat het een veilige, plezierige en affectief geladen activiteit is voor het kind, toch een duidelijk effect.

In: Invloed op cognitieve ontwikkeling Blogarchief

UA-38208957-1