Liefdevol opvoeden, een kunst


Leervermogen aangeboren?

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Invloed op cognitieve ontwikkeling

Over de invloed van de omgeving versus aanleg bij de ontwikkeling van kinderen is een hoop te doen. 

Opvoeders zelf zien in allerlei trekjes, gewoonten en talenten van hun kind de genetische erfenis van ouders grootouders, ooms of tantes. Tegelijk zien ze enorme verschillen tussen kinderen in hetzelfde gezin en wordt van heel veel (probleem)gedrag van kinderen de opvoeding als oorzaak gezien.

Het ingewikkelde samenspel tussen de aanleg van een kind, die voor een deel erfelijk is, en omgevingsfactoren bij intelligentie en leren is reeds een groot aantal jaren onderwerp van wetenschappelijk onderzoek en daarover is inmiddels ook het nodige bekend. 

In: Invloed op cognitieve ontwikkeling Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Leervermogen aangeboren?

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Invloed op cognitieve ontwikkeling

Over de invloed van de omgeving versus aanleg bij de ontwikkeling van kinderen is een hoop te doen. 

Opvoeders zelf zien in allerlei trekjes, gewoonten en talenten van hun kind de genetische erfenis van ouders grootouders, ooms of tantes. Tegelijk zien ze enorme verschillen tussen kinderen in hetzelfde gezin en wordt van heel veel (probleem)gedrag van kinderen de opvoeding als oorzaak gezien.

Het ingewikkelde samenspel tussen de aanleg van een kind, die voor een deel erfelijk is, en omgevingsfactoren bij intelligentie en leren is reeds een groot aantal jaren onderwerp van wetenschappelijk onderzoek en daarover is inmiddels ook het nodige bekend. 

In: Invloed op cognitieve ontwikkeling Blogarchief

UA-38208957-1