Liefdevol opvoeden, een kunst


Kinderopvang

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Kinderopvang

Kinderopvang is een heikel onderwerp in Nederland. 

Terwijl de acceptatiegraad van het gebruik van kinderopvang stijgt, en overheidsbeleid inzet op stimulering van arbeidsmarktparticipatie van ouders, duurt het debat voort over welke vormen van organiseren van arbeid en zorg rondom kinderen nu wel en niet ‘goed voor een kind’ genoemd mogen worden.  Aan ouders is vaak te merken dat het ze raakt; want in deze discussie waren voortdurend impliciete of zelfs expliciete oordelen rond over welke ouders zich wel en niet ‘goede ouders’ mogen noemen.

Wetenschappelijk onderzoek naar kinderopvang draait vooral om de pedagogische kwaliteit ervan. Wat is eigenlijk goed voor kinderen? En waarom?

Kwaliteit van kinderopvang wordt onderzocht door te kijken naar de manieren waarop groepsleiders met de kinderen omgaan. 

  • Bieden ze emotionele ondersteuning, aanmoediging en warmte aan de kinderen? 
  • Bieden ze op een adequate manier structuur en stellen ze grenzen?
  • Uiten ze irritatie, boosheid of ongeduld naar de kinderen? 
  • Geven ze de kinderen begrijpelijke instructies? Is er, vooral ook bij de hele kleintjes, genoeg nabijheid en oogcontact in één-op-één contact? 

De manier waarop groepsleidsters deze aspecten van de relatie met de kinderen vorm geven, is van invloed op de ontwikkeling van de kinderen.

Recent Nederlands onderzoek naar de kwaliteit van kinderopvang laat verschillen zien in kwaliteit tussen centra. Voor groepsleiders met een grote werkdruk is het bijvoorbeeld moeilijker goede pedagogische kwaliteit te bieden. Ook blijkt dat oudere groepsleiders meer kwaliteit bieden dan jonge. Het aantal zeer jonge kinderen in een groep is eveneens van invloed op de kwaliteit van de interacties: hoe meer jonge kinderen, hoe moeilijker het voor leidsters wordt om de kwaliteit van hun interactie met elk kind op peil te houden. Het verbaast dan ook niet dat uit onderzoek blijkt dat leidsters die met een groepje van 3 kinderen bezig zijn, met spel, lunchen of andere activiteiten, een hogere kwaliteit van interactie met de kinderen laten zien dan leidsters die met een groepje van 5 kinderen bezig waren.

Kortom: voor de ontwikkeling van baby’s en peuters is kinderopvang in een kinderdagcentrum niet schadelijk, mits die opvang voldoende kwaliteit biedt in de zin van: voldoende één-op-één interactie met voldoende sensitieve en responsieve groepsleiders.

In: Kinderopvang 


Tags: kinderopvang 

Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Kinderopvang

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Kinderopvang

Kinderopvang is een heikel onderwerp in Nederland. 

Terwijl de acceptatiegraad van het gebruik van kinderopvang stijgt, en overheidsbeleid inzet op stimulering van arbeidsmarktparticipatie van ouders, duurt het debat voort over welke vormen van organiseren van arbeid en zorg rondom kinderen nu wel en niet ‘goed voor een kind’ genoemd mogen worden.  Aan ouders is vaak te merken dat het ze raakt; want in deze discussie waren voortdurend impliciete of zelfs expliciete oordelen rond over welke ouders zich wel en niet ‘goede ouders’ mogen noemen.

Wetenschappelijk onderzoek naar kinderopvang draait vooral om de pedagogische kwaliteit ervan. Wat is eigenlijk goed voor kinderen? En waarom?

Kwaliteit van kinderopvang wordt onderzocht door te kijken naar de manieren waarop groepsleiders met de kinderen omgaan. 

  • Bieden ze emotionele ondersteuning, aanmoediging en warmte aan de kinderen? 
  • Bieden ze op een adequate manier structuur en stellen ze grenzen?
  • Uiten ze irritatie, boosheid of ongeduld naar de kinderen? 
  • Geven ze de kinderen begrijpelijke instructies? Is er, vooral ook bij de hele kleintjes, genoeg nabijheid en oogcontact in één-op-één contact? 

De manier waarop groepsleidsters deze aspecten van de relatie met de kinderen vorm geven, is van invloed op de ontwikkeling van de kinderen.

Recent Nederlands onderzoek naar de kwaliteit van kinderopvang laat verschillen zien in kwaliteit tussen centra. Voor groepsleiders met een grote werkdruk is het bijvoorbeeld moeilijker goede pedagogische kwaliteit te bieden. Ook blijkt dat oudere groepsleiders meer kwaliteit bieden dan jonge. Het aantal zeer jonge kinderen in een groep is eveneens van invloed op de kwaliteit van de interacties: hoe meer jonge kinderen, hoe moeilijker het voor leidsters wordt om de kwaliteit van hun interactie met elk kind op peil te houden. Het verbaast dan ook niet dat uit onderzoek blijkt dat leidsters die met een groepje van 3 kinderen bezig zijn, met spel, lunchen of andere activiteiten, een hogere kwaliteit van interactie met de kinderen laten zien dan leidsters die met een groepje van 5 kinderen bezig waren.

Kortom: voor de ontwikkeling van baby’s en peuters is kinderopvang in een kinderdagcentrum niet schadelijk, mits die opvang voldoende kwaliteit biedt in de zin van: voldoende één-op-één interactie met voldoende sensitieve en responsieve groepsleiders.

In: Kinderopvang 


Tags: kinderopvang 

Blogarchief

UA-38208957-1