Liefdevol opvoeden, een kunst


Invloed vrienden op probleemgedrag

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Ouders en vrienden van pubers

Veel ouders en andere volwassenen zijn geneigd om de puberteit van hun kinderen of de kinderen waarmee ze te maken hebben, met de nodige zorg of zelfs huiver tegemoet te zien, omdat ze bang zijn voor allerlei problematisch gedrag in die periode, zoals te veel drinken, blowen, tegendraads en crimineel gedrag. 

De werkelijkheid is dat maar een minderheid van jongeren in de puberteit zulk gedrag vertoont, zeker als dat met enige regelmaat is.

De meeste pubers die zulk gedrag met enige regelmaat vertonen hebben een langere voorgeschiedenis, waarin al een neiging tot impulsief, rebels, agressief of tegendraads gedrag aanwijsbaar is, en waarbij de wijze waarop ouders en andere opvoeders daarmee om zijn gegaan mede van invloed is op de mate waarin dit zich in de puberteit vertaalt in probleemgedrag.  Met name een opvoeding waarin toezicht en betrokkenheid van de ouders gebrekkig is of waarin sprake is van de nodige dwang en hardheid, verhoogt de kans op probleemgedrag van pubers. Kinderen met zulke kenmerken en zo’n opvoedingsgeschiedenis hebben de neiging om leeftijdsgenoten met dezelfde of soortgelijke problematische kenmerken als vrienden of vriendinnen te kiezen, waardoor het risico op probleemgedrag of escalatie daarvan verder toeneemt. Zeker als ouderlijke toezicht en betrokkenheid in de puberteit gebrekkig blijft. 

Het is een misverstand dat pubers voornamelijk onder invloed staan van hun vrienden en dat ouders maar weinig invloed hebben op de vriendenkeuze van hun pubers,

In: Ouders en vrienden van pubers 


Tags: probleemgedrag 

Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Invloed vrienden op probleemgedrag

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Ouders en vrienden van pubers

Veel ouders en andere volwassenen zijn geneigd om de puberteit van hun kinderen of de kinderen waarmee ze te maken hebben, met de nodige zorg of zelfs huiver tegemoet te zien, omdat ze bang zijn voor allerlei problematisch gedrag in die periode, zoals te veel drinken, blowen, tegendraads en crimineel gedrag. 

De werkelijkheid is dat maar een minderheid van jongeren in de puberteit zulk gedrag vertoont, zeker als dat met enige regelmaat is.

De meeste pubers die zulk gedrag met enige regelmaat vertonen hebben een langere voorgeschiedenis, waarin al een neiging tot impulsief, rebels, agressief of tegendraads gedrag aanwijsbaar is, en waarbij de wijze waarop ouders en andere opvoeders daarmee om zijn gegaan mede van invloed is op de mate waarin dit zich in de puberteit vertaalt in probleemgedrag.  Met name een opvoeding waarin toezicht en betrokkenheid van de ouders gebrekkig is of waarin sprake is van de nodige dwang en hardheid, verhoogt de kans op probleemgedrag van pubers. Kinderen met zulke kenmerken en zo’n opvoedingsgeschiedenis hebben de neiging om leeftijdsgenoten met dezelfde of soortgelijke problematische kenmerken als vrienden of vriendinnen te kiezen, waardoor het risico op probleemgedrag of escalatie daarvan verder toeneemt. Zeker als ouderlijke toezicht en betrokkenheid in de puberteit gebrekkig blijft. 

Het is een misverstand dat pubers voornamelijk onder invloed staan van hun vrienden en dat ouders maar weinig invloed hebben op de vriendenkeuze van hun pubers,

In: Ouders en vrienden van pubers 


Tags: probleemgedrag 

Blogarchief

UA-38208957-1