Liefdevol opvoeden, een kunst


Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen

De aanleg van een kind en de invloed die de omgeving uitoefent op de ontwikkeling en het tot uiting komen van die aanleg, vormen een complex samenspel.

Het gaat om de invloed van ouders op de ontwikkeling van het kind tijdens de zwangerschap, de invloed van huiselijk geweld, van de aanwezigheid van een vader voor een kind, van het hebben van ouders van hetzelfde geslacht en van het hebben van ouders die buitenshuis werken. 

Kennis en begrip van zulke invloeden op de ontwikkeling kinderen zijn relevant voor keuzes die (aanstaande) ouders maken ten aanzien van hun gedrag, en de inrichting van hun leven en relatie(s).


Invloed van ouders op agressie van een kind

Invloeden op de groeiende baby tijdens de zwangerschap gaan verder en duren langer dan de meeste ouders zich realiseren. Bekend is dat het gebruik van sigaretten, alcohol en drugs tijdens de zwangerschap complicaties op de lange termijn kan opleveren, waaronder agressieproblematiek bij het kind.

Recent onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat kinderen van moeders die roken tijdens de zwangerschap, een grotere kans hebben om agressief gedrag te vertonen als twee- tot driejarige, en dat dit effect nog sterker is voor kinderen van moeders die naast het roken ook zelf een geschiedenis hebben van sociaal problematisch gedrag.  Ook gebrek aan bepaalde voedingsstoffen kan agressieproblematiek bij de kinderen opleveren.

Gezinsomstandigheden die zich al tijdens en voor de zwangerschap voordoen kunnen eveneens een risicofactor vormen voor de ontwikkeling van agressieproblematiek bij jonge kinderen.  Verder heeft wetenschappelijk onderzoek verband aangetoond tussen door de moeder ervaren stress tijdens de zwangerschap en gedragsproblemen bij 1-jarige tot 5-jarige kinderen.  Agressie bij een kind is dus een gedragsprobleem dat voor een deel veroorzaakt kan worden door invloeden waar een kind al in de baarmoeder aan wordt blootgesteld.

In: Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen

De aanleg van een kind en de invloed die de omgeving uitoefent op de ontwikkeling en het tot uiting komen van die aanleg, vormen een complex samenspel.

Het gaat om de invloed van ouders op de ontwikkeling van het kind tijdens de zwangerschap, de invloed van huiselijk geweld, van de aanwezigheid van een vader voor een kind, van het hebben van ouders van hetzelfde geslacht en van het hebben van ouders die buitenshuis werken. 

Kennis en begrip van zulke invloeden op de ontwikkeling kinderen zijn relevant voor keuzes die (aanstaande) ouders maken ten aanzien van hun gedrag, en de inrichting van hun leven en relatie(s).


Invloed van ouders op agressie van een kind

Invloeden op de groeiende baby tijdens de zwangerschap gaan verder en duren langer dan de meeste ouders zich realiseren. Bekend is dat het gebruik van sigaretten, alcohol en drugs tijdens de zwangerschap complicaties op de lange termijn kan opleveren, waaronder agressieproblematiek bij het kind.

Recent onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat kinderen van moeders die roken tijdens de zwangerschap, een grotere kans hebben om agressief gedrag te vertonen als twee- tot driejarige, en dat dit effect nog sterker is voor kinderen van moeders die naast het roken ook zelf een geschiedenis hebben van sociaal problematisch gedrag.  Ook gebrek aan bepaalde voedingsstoffen kan agressieproblematiek bij de kinderen opleveren.

Gezinsomstandigheden die zich al tijdens en voor de zwangerschap voordoen kunnen eveneens een risicofactor vormen voor de ontwikkeling van agressieproblematiek bij jonge kinderen.  Verder heeft wetenschappelijk onderzoek verband aangetoond tussen door de moeder ervaren stress tijdens de zwangerschap en gedragsproblemen bij 1-jarige tot 5-jarige kinderen.  Agressie bij een kind is dus een gedragsprobleem dat voor een deel veroorzaakt kan worden door invloeden waar een kind al in de baarmoeder aan wordt blootgesteld.

In: Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen Blogarchief

UA-38208957-1