Liefdevol opvoeden, een kunst


Invloed vader op zelfvertrouwen

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen

Al enige decennia wordt onderzoek gedaan naar de rol die vaders spelen in de ontwikkeling van hun kinderen. 

Daaruit blijkt onder meer dat de rol van vader niet alleen maar is om een sexe-rolvoorbeeld te bieden, maar zijn betrokkenheid heeft invloed op meerdere ontwikkelingsgebieden, niet anders dan die van de moeder. Actieve betrokkenheid van vader bij het leven van het kind houdt verband met onder meer de voorspoedige ontwikkeling van zelfvertrouwen.

In tweeoudergezinnen voeden vaders kinderen over het algemeen anders op dan moeders, en dat samenspel tussen de verschillende manieren van opvoeden van moeders en vaders van groot belang is voor de ontwikkeling van het kind.

Een van vaders belangrijke opvoedtechnieken is spel.  De manier waarop vaders met hun kinderen spelen is van invloed op de emoties, het intellect en schoolprestaties van het kind. Een ander duidelijk gegeven is dat vooral meisjes leren zichzelf te waarderen door het hebben van een liefhebbende en actieve vader.

In: Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Invloed vader op zelfvertrouwen

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen

Al enige decennia wordt onderzoek gedaan naar de rol die vaders spelen in de ontwikkeling van hun kinderen. 

Daaruit blijkt onder meer dat de rol van vader niet alleen maar is om een sexe-rolvoorbeeld te bieden, maar zijn betrokkenheid heeft invloed op meerdere ontwikkelingsgebieden, niet anders dan die van de moeder. Actieve betrokkenheid van vader bij het leven van het kind houdt verband met onder meer de voorspoedige ontwikkeling van zelfvertrouwen.

In tweeoudergezinnen voeden vaders kinderen over het algemeen anders op dan moeders, en dat samenspel tussen de verschillende manieren van opvoeden van moeders en vaders van groot belang is voor de ontwikkeling van het kind.

Een van vaders belangrijke opvoedtechnieken is spel.  De manier waarop vaders met hun kinderen spelen is van invloed op de emoties, het intellect en schoolprestaties van het kind. Een ander duidelijk gegeven is dat vooral meisjes leren zichzelf te waarderen door het hebben van een liefhebbende en actieve vader.

In: Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen Blogarchief

UA-38208957-1