Liefdevol opvoeden, een kunst


Invloed ouders op vriendenkeuze

Gepost door Julia Boulanger op zondag, december 14, 2008 Onder: Ouders en vrienden van pubers

Uit onderzoek blijkt dat de relatie van jongeren met hun ouders verstrekkende implicaties heeft voor hun keuze van vrienden en relaties met leeftijdsgenoten, leerkrachten en andere volwassenen. 

Hetzelfde geldt voor de keuze van en aard van liefdesrelaties die jongeren aangaan. Jongeren verschillen in de mate waarin ze gevoelig zijn voor de invloed van leeftijdsgenoten, bijvoorbeeld voor wat betreft roken, drinken, druggebruik, seksuele activiteit en crimineel gedrag, maar die gevoeligheid blijkt in belangrijke mate samen te hangen met de kwaliteit van de ouder-kind relatie.

Met name de autoritaire en permissieve (te toegeeflijke tot verwaarlozende) opvoedingsstijl verhogen het risico op negatieve beïnvloeding door leeftijdsgenoten en de keuze van leeftijdsgenoten met problematisch gedrag,

Daartegenover staat de zogenaamde ‘autoritatieve’ opvoedingsstijl, - waarbij de ouders aan de ene kant duidelijk zijn over regels en afspraken en aan de andere kant oog hebben voor de gevoelens en ervaringen van hun kind en bereid zijn tot uitleg en onderhandeling. Deze opvoedingsstijl vergroot de waarschijnlijkheid dat hun kind als vrienden leeftijdgenoten kiest met een positief sociale instelling en gezond gedrag.

Kortom, ouders hebben, ten goede of ten kwade, een belangrijke invloed op het soort vrienden dat pubers kiezen, een invloed die al ver voor het aanbreken van de puberteit begint.

In: Ouders en vrienden van pubers Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Invloed ouders op vriendenkeuze

Gepost door Julia Boulanger op zondag, december 14, 2008 Onder: Ouders en vrienden van pubers

Uit onderzoek blijkt dat de relatie van jongeren met hun ouders verstrekkende implicaties heeft voor hun keuze van vrienden en relaties met leeftijdsgenoten, leerkrachten en andere volwassenen. 

Hetzelfde geldt voor de keuze van en aard van liefdesrelaties die jongeren aangaan. Jongeren verschillen in de mate waarin ze gevoelig zijn voor de invloed van leeftijdsgenoten, bijvoorbeeld voor wat betreft roken, drinken, druggebruik, seksuele activiteit en crimineel gedrag, maar die gevoeligheid blijkt in belangrijke mate samen te hangen met de kwaliteit van de ouder-kind relatie.

Met name de autoritaire en permissieve (te toegeeflijke tot verwaarlozende) opvoedingsstijl verhogen het risico op negatieve beïnvloeding door leeftijdsgenoten en de keuze van leeftijdsgenoten met problematisch gedrag,

Daartegenover staat de zogenaamde ‘autoritatieve’ opvoedingsstijl, - waarbij de ouders aan de ene kant duidelijk zijn over regels en afspraken en aan de andere kant oog hebben voor de gevoelens en ervaringen van hun kind en bereid zijn tot uitleg en onderhandeling. Deze opvoedingsstijl vergroot de waarschijnlijkheid dat hun kind als vrienden leeftijdgenoten kiest met een positief sociale instelling en gezond gedrag.

Kortom, ouders hebben, ten goede of ten kwade, een belangrijke invloed op het soort vrienden dat pubers kiezen, een invloed die al ver voor het aanbreken van de puberteit begint.

In: Ouders en vrienden van pubers Blogarchief

UA-38208957-1