Liefdevol opvoeden, een kunst


Intelligentieverschillen en omgevingsinvloeden

Gepost door Daniël Mok & Julia Boulanger op zondag, december 14, 2008 Onder: Invloed op cognitieve ontwikkeling

De verschillen in intelligentie tussen kinderen worden niet bepaald door aanleg en erfelijkheid. Ouders of omgeving hebben daarop grote invloed.

Allerlei omgevingsfactoren kunnen voor een deel intelligentieverschillen verklaren. Zo bleken verschillen in IQ-scores bij kinderen die op hun vierde en hun dertiende een test aflegden, voor bijna de helft verklaard te kunnen worden door factoren uit hun omgeving, zoals bijvoorbeeld het gedrag en de houding van de ouder(s) van het kind.

Diverse Nederlandse onderzoekers houden zich bezig met onderzoek naar verschillen in intelligentie-vaardigheden tussen tweelingen en hun familieleden. Zij tonen aan dat juist bij kinderen de verschillen tussen de scores die ze halen op een IQ-test, maar voor een beperkt gedeelte te verklaren zijn vanuit verschillen in genetisch aanleg en voor een groot deel door factoren in de omgeving, zoals gezin en opvoeding of school. Bij volwassenen worden de verschillen in IQ-scores voor een veel groter deel verklaard door verschillen in genetische aanleg.

In: Invloed op cognitieve ontwikkeling Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Intelligentieverschillen en omgevingsinvloeden

Gepost door Daniël Mok & Julia Boulanger op zondag, december 14, 2008 Onder: Invloed op cognitieve ontwikkeling

De verschillen in intelligentie tussen kinderen worden niet bepaald door aanleg en erfelijkheid. Ouders of omgeving hebben daarop grote invloed.

Allerlei omgevingsfactoren kunnen voor een deel intelligentieverschillen verklaren. Zo bleken verschillen in IQ-scores bij kinderen die op hun vierde en hun dertiende een test aflegden, voor bijna de helft verklaard te kunnen worden door factoren uit hun omgeving, zoals bijvoorbeeld het gedrag en de houding van de ouder(s) van het kind.

Diverse Nederlandse onderzoekers houden zich bezig met onderzoek naar verschillen in intelligentie-vaardigheden tussen tweelingen en hun familieleden. Zij tonen aan dat juist bij kinderen de verschillen tussen de scores die ze halen op een IQ-test, maar voor een beperkt gedeelte te verklaren zijn vanuit verschillen in genetisch aanleg en voor een groot deel door factoren in de omgeving, zoals gezin en opvoeding of school. Bij volwassenen worden de verschillen in IQ-scores voor een veel groter deel verklaard door verschillen in genetische aanleg.

In: Invloed op cognitieve ontwikkeling Blogarchief

UA-38208957-1