Liefdevol opvoeden, een kunst


Intelligentieverschillen en omgeving

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Invloed op schoolloopbaan

Invloed op schoolloopbaan

Eerste levenservaringen en schoolloopbaan

Dat de thuissituatie van schoolgaande kinderen veel invloed heeft op hun schoolprestaties en schoolloopbaan is algemeen geaccepteerd. Minder bekend is dat al invloed op schoolprestaties wordt uitgeoefend als een kind nog lang niet toe is aan het naar school gaan. De hersenontwikkeling van een kind wordt al vanaf de geboorte beïnvloed door factoren vanuit de omgeving en de ervaringen in het eerste levensjaar kunnen een beduidende invloed hebben op de vermogens en mogelijkheden die een kind naar school meeneemt. Voeding, verzorging, armoede of rijkdom, gezondheid, omgang en communicatie met het kind, kwaliteit van kinderopvang, het zijn allemaal factoren die een gunstige of ongunstige invloed op de hersenontwikkeling hebben, meer specifiek op de ontwikkeling van bijvoorbeeld taal en intelligentie, cognitie, en dat alles weer op latere schoolprestaties.

In: Invloed op schoolloopbaan Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Intelligentieverschillen en omgeving

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Invloed op schoolloopbaan

Invloed op schoolloopbaan

Eerste levenservaringen en schoolloopbaan

Dat de thuissituatie van schoolgaande kinderen veel invloed heeft op hun schoolprestaties en schoolloopbaan is algemeen geaccepteerd. Minder bekend is dat al invloed op schoolprestaties wordt uitgeoefend als een kind nog lang niet toe is aan het naar school gaan. De hersenontwikkeling van een kind wordt al vanaf de geboorte beïnvloed door factoren vanuit de omgeving en de ervaringen in het eerste levensjaar kunnen een beduidende invloed hebben op de vermogens en mogelijkheden die een kind naar school meeneemt. Voeding, verzorging, armoede of rijkdom, gezondheid, omgang en communicatie met het kind, kwaliteit van kinderopvang, het zijn allemaal factoren die een gunstige of ongunstige invloed op de hersenontwikkeling hebben, meer specifiek op de ontwikkeling van bijvoorbeeld taal en intelligentie, cognitie, en dat alles weer op latere schoolprestaties.

In: Invloed op schoolloopbaan Blogarchief

UA-38208957-1