Liefdevol opvoeden, een kunst


Ingrijpen bij ruzies tussen broers en zussen

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Regels en grenzen

Relaties met broertjes en zusjes bieden kinderen veel gelegenheid om te oefenen en te leren. 

De emoties binnen die relaties zijn vaak sterk en ongeremd, hetzij positief of negatief. Kinderen oefenen in die relaties het omgaan met hiërarchie en machtsverhoudingen, ze oefenen inlevingsvermogen in andermans gevoelens, redeneringen en overwegingen, ze oefenen in het omgaan met onderlinge verschillen en het uiten van emoties.

Het is dan ook niet verbazend dat kinderen met broers en zusjes meer en soms ook heviger conflicten uit te vechten hebben dan met vriendjes en vriendinnetjes. 

Voor ouders is dat belastend en bovendien is het niet gemakkelijk te bepalen wat goede strategieën zijn om hiermee om te gaan. Is het goed voor kinderen om deze ruzies te ervaren en ervan te leren, omdat ze immers binnen het gezin hiermee zonder al te grote sociale consequenties kunnen experimenteren? Of moet men ze hiermee laten stoppen juist omdat de ongeremdheid schade kan toebrengen? Juist in conflicten tussen broers en zusjes is de kans op stevige agressie en mishandeling groot. Ook blijkt er bij volwassenen met veel van deze conflicten in hun geschiedenis een grotere kans op sociale en emotionele problemen.

Het is beter om kinderen hun ruzies niet altijd zelf te laten uitvechten. Een adequate interventie is om de kinderen te laten onderhandelen, en ze daar als opvoeder bij te helpen en te structureren, zodat ze zelf een constructieve oplossing vinden. 

Opvoeders kunnen geneigd zijn in te grijpen door recht te gaan spreken. Rechtspraak met de bijbehorende straffen heeft vaak tot gevolg dat de relaties tussen de broertjes en zusjes conflictueuzer worden. Er is er meestal wel een die zich onrechtvaardig bejegend voelt, en vaak voelen zelfs alle betrokkenen zich miskend. Onderzoek bij peuters heeft laten zien dat zij van ouders die onderhandelend ingrijpen, voor hun volgende conflicten zelf een effectieve onderhandelingsstrategie leren.

In: Regels en grenzen Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Ingrijpen bij ruzies tussen broers en zussen

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Regels en grenzen

Relaties met broertjes en zusjes bieden kinderen veel gelegenheid om te oefenen en te leren. 

De emoties binnen die relaties zijn vaak sterk en ongeremd, hetzij positief of negatief. Kinderen oefenen in die relaties het omgaan met hiërarchie en machtsverhoudingen, ze oefenen inlevingsvermogen in andermans gevoelens, redeneringen en overwegingen, ze oefenen in het omgaan met onderlinge verschillen en het uiten van emoties.

Het is dan ook niet verbazend dat kinderen met broers en zusjes meer en soms ook heviger conflicten uit te vechten hebben dan met vriendjes en vriendinnetjes. 

Voor ouders is dat belastend en bovendien is het niet gemakkelijk te bepalen wat goede strategieën zijn om hiermee om te gaan. Is het goed voor kinderen om deze ruzies te ervaren en ervan te leren, omdat ze immers binnen het gezin hiermee zonder al te grote sociale consequenties kunnen experimenteren? Of moet men ze hiermee laten stoppen juist omdat de ongeremdheid schade kan toebrengen? Juist in conflicten tussen broers en zusjes is de kans op stevige agressie en mishandeling groot. Ook blijkt er bij volwassenen met veel van deze conflicten in hun geschiedenis een grotere kans op sociale en emotionele problemen.

Het is beter om kinderen hun ruzies niet altijd zelf te laten uitvechten. Een adequate interventie is om de kinderen te laten onderhandelen, en ze daar als opvoeder bij te helpen en te structureren, zodat ze zelf een constructieve oplossing vinden. 

Opvoeders kunnen geneigd zijn in te grijpen door recht te gaan spreken. Rechtspraak met de bijbehorende straffen heeft vaak tot gevolg dat de relaties tussen de broertjes en zusjes conflictueuzer worden. Er is er meestal wel een die zich onrechtvaardig bejegend voelt, en vaak voelen zelfs alle betrokkenen zich miskend. Onderzoek bij peuters heeft laten zien dat zij van ouders die onderhandelend ingrijpen, voor hun volgende conflicten zelf een effectieve onderhandelingsstrategie leren.

In: Regels en grenzen Blogarchief

UA-38208957-1