Liefdevol opvoeden, een kunst


Huilen van een baby

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008 Onder: De ontwikkeling van jonge kinderen

Huilen is voor pasgeborenen een belangrijke, in feite de belangrijkste, manier van communiceren met de omgeving. Door te huilen vraagt een baby aandacht voor onwelbevinden en stimuleert het volwassenen op zoek te gaan naar mogelijke redenen daarvoor en daar wat aan te doen. Maar vrijwel alle baby’s huilen in de eerste twee tot drie levensmaanden ook regelmatig zonder duidelijke reden. Deskundigen gaan er vanuit dat voor een gezonde ontwikkeling zulk huilen, gedurende één tot enkele uren per dag normaal en functioneel is.

Het helpt onder andere bij het ontwikkelen van de band tussen ouder/moeder en kind. Hoewel het natuurlijk voor de ouder/moeder ook vervelend of frustrerend kan zijn, is er doorgaans geen reden tot ongerustheid. Dit huilen ‘zonder reden’ vindt dikwijls in de tweede helft van de middag of begin van de avond plaats.

Na een piek in de eerste twee of drie maanden neemt dit huilen in de volgende maanden gewoonlijk sterk af of verdwijnt.

In: De ontwikkeling van jonge kinderen Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Huilen van een baby

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008 Onder: De ontwikkeling van jonge kinderen

Huilen is voor pasgeborenen een belangrijke, in feite de belangrijkste, manier van communiceren met de omgeving. Door te huilen vraagt een baby aandacht voor onwelbevinden en stimuleert het volwassenen op zoek te gaan naar mogelijke redenen daarvoor en daar wat aan te doen. Maar vrijwel alle baby’s huilen in de eerste twee tot drie levensmaanden ook regelmatig zonder duidelijke reden. Deskundigen gaan er vanuit dat voor een gezonde ontwikkeling zulk huilen, gedurende één tot enkele uren per dag normaal en functioneel is.

Het helpt onder andere bij het ontwikkelen van de band tussen ouder/moeder en kind. Hoewel het natuurlijk voor de ouder/moeder ook vervelend of frustrerend kan zijn, is er doorgaans geen reden tot ongerustheid. Dit huilen ‘zonder reden’ vindt dikwijls in de tweede helft van de middag of begin van de avond plaats.

Na een piek in de eerste twee of drie maanden neemt dit huilen in de volgende maanden gewoonlijk sterk af of verdwijnt.

In: De ontwikkeling van jonge kinderen Blogarchief

UA-38208957-1