Liefdevol opvoeden, een kunst


Hoe reageren jonge kinderen op hun omgeving?

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008 Onder: De ontwikkeling van jonge kinderen

Weten wanneer een kind in zich begint op te nemen wat er in de wereld om hem of haar heen gebeurt en daarop reageert, is belangrijke kennis voor ouders en andere opvoeders of verzorgers. Het bepaalt of de ouder of verzorger het kind behandelt als een ‘kleine bundel passiviteit’ of als een actief lerend, registrerend en reagerend wezen. Een wezen dat zowel in positieve als in negatieve zin al heel vroeg beïnvloed wordt door de menselijke, sociale en fysieke omgeving.  

Uit onderzoek bleek dat volwassenen slecht op de hoogte zijn van de leeftijd waarop kinderen de wereld om zich heen en de stemmingen over hun ouder(s) of verzorger in zich beginnen op te nemen en er op te reageren.

In: De ontwikkeling van jonge kinderen Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Hoe reageren jonge kinderen op hun omgeving?

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008 Onder: De ontwikkeling van jonge kinderen

Weten wanneer een kind in zich begint op te nemen wat er in de wereld om hem of haar heen gebeurt en daarop reageert, is belangrijke kennis voor ouders en andere opvoeders of verzorgers. Het bepaalt of de ouder of verzorger het kind behandelt als een ‘kleine bundel passiviteit’ of als een actief lerend, registrerend en reagerend wezen. Een wezen dat zowel in positieve als in negatieve zin al heel vroeg beïnvloed wordt door de menselijke, sociale en fysieke omgeving.  

Uit onderzoek bleek dat volwassenen slecht op de hoogte zijn van de leeftijd waarop kinderen de wereld om zich heen en de stemmingen over hun ouder(s) of verzorger in zich beginnen op te nemen en er op te reageren.

In: De ontwikkeling van jonge kinderen Blogarchief

UA-38208957-1