Liefdevol opvoeden, een kunst


Hoe gedragen jonge kinderen zich?

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008 Onder: De ontwikkeling van jonge kinderen

Kennis van wat voor gedrag jonge kinderen vertonen is om dezelfde reden belangrijk als kennis van de vermogens en vaardigheden die ze kunnen hebben.

Gedrag van jonge kinderen kan volwassenen verbazen, verontrusten of irriteren.

Begrip ervan kan helpen adequaat te reageren of te anticiperen, zodat zowel de relatie tussen kind en opvoeder als de ontwikkeling van het vertoonde gedrag zelf gunstig verlopen. Vooral als het gedrag hinderlijk voor ouders is, kan het hen ondersteunen als ze zicht hebben op de mate waarin dat gedrag normaal is voor een bepaalde ontwikkelingsfase. In deze paragraaf worden de antwoorden beschreven op vragen over het huilen van babies, spelen door kinderen, motieven achter gedrag van een ‘lastige’ éénjarige en agressie en ongehoorzaamheid bij peuters.

In: De ontwikkeling van jonge kinderen Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Hoe gedragen jonge kinderen zich?

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008 Onder: De ontwikkeling van jonge kinderen

Kennis van wat voor gedrag jonge kinderen vertonen is om dezelfde reden belangrijk als kennis van de vermogens en vaardigheden die ze kunnen hebben.

Gedrag van jonge kinderen kan volwassenen verbazen, verontrusten of irriteren.

Begrip ervan kan helpen adequaat te reageren of te anticiperen, zodat zowel de relatie tussen kind en opvoeder als de ontwikkeling van het vertoonde gedrag zelf gunstig verlopen. Vooral als het gedrag hinderlijk voor ouders is, kan het hen ondersteunen als ze zicht hebben op de mate waarin dat gedrag normaal is voor een bepaalde ontwikkelingsfase. In deze paragraaf worden de antwoorden beschreven op vragen over het huilen van babies, spelen door kinderen, motieven achter gedrag van een ‘lastige’ éénjarige en agressie en ongehoorzaamheid bij peuters.

In: De ontwikkeling van jonge kinderen Blogarchief

UA-38208957-1