Liefdevol opvoeden, een kunst


Het wezen van de opvoeding

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Liefdevol opvoeden, een kunst

Het wezen van de opvoeding is...

dat volwassenen aan kinderen situaties aanbieden waarin deze zich relatief veilig, angstvrij, kunnen uiten, ontwikkelen. Wanneer volwassenen voor kinderen situaties scheppen waarin zij zich relatief angstvrij kunnen uiten en ontwikkelen, worden ze daarmee tegelijkertijd geholpen hun driften of impulsen te leren hanteren, beheersen. Weliswaar nooit volledig - het touwtje staat een zekere speelruimte toe - maar in voldoende mate.

De ontwikkeling van het vermogen tot zelfbeheersing of zelfdiscipline, centrale doelstelling van opvoeding en basis van beschaving, is daarmee afhankelijk van de mate waarin de volwassenen van deze wereld erin slagen aan de kinderen van deze wereld zulke situaties te bieden.

In: Liefdevol opvoeden, een kunst Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Het wezen van de opvoeding

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Liefdevol opvoeden, een kunst

Het wezen van de opvoeding is...

dat volwassenen aan kinderen situaties aanbieden waarin deze zich relatief veilig, angstvrij, kunnen uiten, ontwikkelen. Wanneer volwassenen voor kinderen situaties scheppen waarin zij zich relatief angstvrij kunnen uiten en ontwikkelen, worden ze daarmee tegelijkertijd geholpen hun driften of impulsen te leren hanteren, beheersen. Weliswaar nooit volledig - het touwtje staat een zekere speelruimte toe - maar in voldoende mate.

De ontwikkeling van het vermogen tot zelfbeheersing of zelfdiscipline, centrale doelstelling van opvoeding en basis van beschaving, is daarmee afhankelijk van de mate waarin de volwassenen van deze wereld erin slagen aan de kinderen van deze wereld zulke situaties te bieden.

In: Liefdevol opvoeden, een kunst Blogarchief

UA-38208957-1