Liefdevol opvoeden, een kunst


Het VN-verdrag voor de rechten van het kind

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Het VN-verdrag voor de rechten van het kind

Onbekend is tot op heden of volwassenen in het algemeen en ouders in het bijzonder weet hebben van het bestaan van het, ook door Nederland getekende, Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind (I.V.R.K) en in hoeverre ze op de hoogte zijn van de inhoud van dat verdrag. Het verdrag formuleert de rechten van kinderen als het gaat om liefde, zorg, bescherming, voorzieningen en ontwikkeling en de rol en verantwoordelijkheden van ouders, andere opvoeders en overheden in deze. 

Een aantal bepalingen bevat waarden en uitgangspunten voor opvoeding als liefde, bescherming, kwaliteit van onderwijs enzovoorts die ouders en andere volwassenen ongetwijfeld kennen en onderschrijven vanuit andere bronnen en ervaringen. Kennis van het verdrag levert hieraan een toevoeging van belang. Het verdrag is geen wensdocument: met hun land hebben de volwassen bewoners van Nederland zich gecommitteerd aan de uitvoering en bewaking van de bepalingen uit het verdrag.

In: Het VN-verdrag voor de rechten van het kind Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Het VN-verdrag voor de rechten van het kind

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Het VN-verdrag voor de rechten van het kind

Onbekend is tot op heden of volwassenen in het algemeen en ouders in het bijzonder weet hebben van het bestaan van het, ook door Nederland getekende, Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind (I.V.R.K) en in hoeverre ze op de hoogte zijn van de inhoud van dat verdrag. Het verdrag formuleert de rechten van kinderen als het gaat om liefde, zorg, bescherming, voorzieningen en ontwikkeling en de rol en verantwoordelijkheden van ouders, andere opvoeders en overheden in deze. 

Een aantal bepalingen bevat waarden en uitgangspunten voor opvoeding als liefde, bescherming, kwaliteit van onderwijs enzovoorts die ouders en andere volwassenen ongetwijfeld kennen en onderschrijven vanuit andere bronnen en ervaringen. Kennis van het verdrag levert hieraan een toevoeging van belang. Het verdrag is geen wensdocument: met hun land hebben de volwassen bewoners van Nederland zich gecommitteerd aan de uitvoering en bewaking van de bepalingen uit het verdrag.

In: Het VN-verdrag voor de rechten van het kind Blogarchief

UA-38208957-1