Liefdevol opvoeden, een kunst


Helpen met schoolwerk

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Invloed op schoolloopbaan

Sommige kinderen vragen hun ouders hen te helpen met huiswerk, sommige scholen vragen ouders dit te doen. 

Maar kunnen ouders, zelfs als ze zelf weinig schoolopleiding hebben gehad of niet goed begrijpen wat hun kind op school heeft geleerd, het kind toch met school- en huiswerk helpen? De gangbare opvatting van veel van die ouders zelf, en ook de publieke opinie is dat ze dat niet of nauwelijks kunnen en dat daardoor kinderen van deze ouders per definitie in een nadelige positie verkeren. Recent onderzoek laat zien dat dit, in ieder geval voor een aanzienlijk deel, een achterhaalde opvatting is.

Ouders, ongeacht hun opleiding of kennis, kunnen hun kind het op school geleerde helpen beter te onthouden en te begrijpen. Dit enkel en alleen door het kind thuis, na school, te laten vertellen of uitleggen wat het op school geleerd heeft of wat het voor opgaven als huiswerk moet maken. Ouders hoeven daarbij niet meer te doen dan aandachtig naar het kind te luisteren, ze hoeven dus geen vragen te stellen of zelf verduidelijking te geven, om hun kind toch het onderwezene beter te laten begrijpen en beheersen, zo blijkt uit recent onderzoek.

Dat effect wordt niet alleen gevonden bij jonge kinderen, maar ook bij oudere kinderen, zoals pubers.

In een zeer recent studie lieten ontwikkelingspsychologen kleuters rekenprobleempjes oplossen. De kleuters die de oplossing vervolgens aan hun moeder mochten uitleggen, presteerden bij volgende problemen beter dan de kleuters die de oplossing aan zichzelf moesten uitleggen of simpelweg moesten herhalen.


In: Invloed op schoolloopbaan Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Helpen met schoolwerk

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Invloed op schoolloopbaan

Sommige kinderen vragen hun ouders hen te helpen met huiswerk, sommige scholen vragen ouders dit te doen. 

Maar kunnen ouders, zelfs als ze zelf weinig schoolopleiding hebben gehad of niet goed begrijpen wat hun kind op school heeft geleerd, het kind toch met school- en huiswerk helpen? De gangbare opvatting van veel van die ouders zelf, en ook de publieke opinie is dat ze dat niet of nauwelijks kunnen en dat daardoor kinderen van deze ouders per definitie in een nadelige positie verkeren. Recent onderzoek laat zien dat dit, in ieder geval voor een aanzienlijk deel, een achterhaalde opvatting is.

Ouders, ongeacht hun opleiding of kennis, kunnen hun kind het op school geleerde helpen beter te onthouden en te begrijpen. Dit enkel en alleen door het kind thuis, na school, te laten vertellen of uitleggen wat het op school geleerd heeft of wat het voor opgaven als huiswerk moet maken. Ouders hoeven daarbij niet meer te doen dan aandachtig naar het kind te luisteren, ze hoeven dus geen vragen te stellen of zelf verduidelijking te geven, om hun kind toch het onderwezene beter te laten begrijpen en beheersen, zo blijkt uit recent onderzoek.

Dat effect wordt niet alleen gevonden bij jonge kinderen, maar ook bij oudere kinderen, zoals pubers.

In een zeer recent studie lieten ontwikkelingspsychologen kleuters rekenprobleempjes oplossen. De kleuters die de oplossing vervolgens aan hun moeder mochten uitleggen, presteerden bij volgende problemen beter dan de kleuters die de oplossing aan zichzelf moesten uitleggen of simpelweg moesten herhalen.


In: Invloed op schoolloopbaan Blogarchief

UA-38208957-1