Liefdevol opvoeden, een kunst


Gevolgen alcoholgebruik door pubers

Gepost door Daniël Mok op zaterdag, december 13, 2008 Onder: Opgroeien en gezondheid

Veel jongeren beginnen met het drinken van alcohol in de vroege puberteit of zelfs al daarvoor. De ‘start’-leeftijd ligt voor de meesten tussen de 11 en 14 jaar.

Naast de gevolgen van het drinken voor hun gedrag, zoals het nemen van meer risico’s, het meer vertonen van agressie en het meer voorkomen van depressiviteit, kan bij pubers ook de hersenontwikkeling verstoord worden.

Uit onderzoek blijkt dat het geheugen, de concentratie en het leervermogen tot op lange termijn schade kunnen oplopen.  Daarbij geldt dat hoe jonger regelmatig alcohol wordt gedronken, hoe groter het risico is op alcoholverslaving op latere leeftijd. Voor jongeren is het gebruik van alcohol dus gevaarlijker dan voor volwassenen. Daarnaast blijkt dat juist het zogenoemde ‘binge’ drinken schadelijker is dan het dagelijks drinken van 1 of 2 glazen alcohol. Juist het op één moment drinken van veel alcohol is schadelijk voor het cognitief functioneren en dat is wat jongeren juist vaak doen. 

Van de scholieren die drinken gaf in 2005 75% aan dat ze vijf glazen of meer bij één gelegenheid hadden gedronken.

Onderzoek uit 2003 heeft extreem alcoholgebruik bij jongeren in kaart gebracht. Dertig procent van de jongens van 16 jaar drinkt op één dag in het weekend dag meer dan 10 glazen, van de meisjes doet negen procent dat. Gevolg ervan is onder andere dat het aantal jongeren dat in een ziekenhuis belandt met alcoholvergiftiging explosief is toegenomen. Tussen 2000 en 2005 is het aantal kinderen tussen 10 en 15 dat dit overkomt, verzesvoudigd.

In: Opgroeien en gezondheid Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Gevolgen alcoholgebruik door pubers

Gepost door Daniël Mok op zaterdag, december 13, 2008 Onder: Opgroeien en gezondheid

Veel jongeren beginnen met het drinken van alcohol in de vroege puberteit of zelfs al daarvoor. De ‘start’-leeftijd ligt voor de meesten tussen de 11 en 14 jaar.

Naast de gevolgen van het drinken voor hun gedrag, zoals het nemen van meer risico’s, het meer vertonen van agressie en het meer voorkomen van depressiviteit, kan bij pubers ook de hersenontwikkeling verstoord worden.

Uit onderzoek blijkt dat het geheugen, de concentratie en het leervermogen tot op lange termijn schade kunnen oplopen.  Daarbij geldt dat hoe jonger regelmatig alcohol wordt gedronken, hoe groter het risico is op alcoholverslaving op latere leeftijd. Voor jongeren is het gebruik van alcohol dus gevaarlijker dan voor volwassenen. Daarnaast blijkt dat juist het zogenoemde ‘binge’ drinken schadelijker is dan het dagelijks drinken van 1 of 2 glazen alcohol. Juist het op één moment drinken van veel alcohol is schadelijk voor het cognitief functioneren en dat is wat jongeren juist vaak doen. 

Van de scholieren die drinken gaf in 2005 75% aan dat ze vijf glazen of meer bij één gelegenheid hadden gedronken.

Onderzoek uit 2003 heeft extreem alcoholgebruik bij jongeren in kaart gebracht. Dertig procent van de jongens van 16 jaar drinkt op één dag in het weekend dag meer dan 10 glazen, van de meisjes doet negen procent dat. Gevolg ervan is onder andere dat het aantal jongeren dat in een ziekenhuis belandt met alcoholvergiftiging explosief is toegenomen. Tussen 2000 en 2005 is het aantal kinderen tussen 10 en 15 dat dit overkomt, verzesvoudigd.

In: Opgroeien en gezondheid Blogarchief

UA-38208957-1