Liefdevol opvoeden, een kunst


Echtscheiding van ouders en de invloed op schoolcarrière

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Invloed op schoolloopbaan

Over de gevolgen voor kinderen van de echtscheiding van hun ouders wordt steeds meer bekend. 

“De verwachting uit de jaren tachtig van de vorige eeuw dat de negatieve effecten voor kinderen langzamerhand wel minder zouden worden, omdat echtscheiding steeds vaker voorkomt, blijkt niet te kloppen. De negatieve gevolgen van scheiding voor kinderen worden eerder groter dan kleiner”, aldus recent onderzoek.

Een van die negatieve gevolgen is een nadelige invoed van echtscheiding op de schoolcarrière. 

Zo blijkt dat pubers uit intact gebleven tweeoudergezinnen over het algemeen hogere cijfers halen dan pubers uit gebroken of stiefgezinnen. Ook wordt hun gedrag door leraren positiever beoordeeld. 

Naarmate de scheiding van de ouders eerder in de kindertijd heeft plaatsgevonden is het negatieve effect ervan op latere leerprestaties groter. Andere factoren, zoals de economische omstandigheden van het gezin, de relatie van het kind met de thuiswonende ouder en de manier waarop conflicten tussen de ouders voor het kind merkbaar zijn, kunnen een beschermende of juist bedreigende rol hierbij spelen voor het kind van gescheiden ouders.

In: Invloed op schoolloopbaan 


Tags: echtscheiding 

Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Echtscheiding van ouders en de invloed op schoolcarrière

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Invloed op schoolloopbaan

Over de gevolgen voor kinderen van de echtscheiding van hun ouders wordt steeds meer bekend. 

“De verwachting uit de jaren tachtig van de vorige eeuw dat de negatieve effecten voor kinderen langzamerhand wel minder zouden worden, omdat echtscheiding steeds vaker voorkomt, blijkt niet te kloppen. De negatieve gevolgen van scheiding voor kinderen worden eerder groter dan kleiner”, aldus recent onderzoek.

Een van die negatieve gevolgen is een nadelige invoed van echtscheiding op de schoolcarrière. 

Zo blijkt dat pubers uit intact gebleven tweeoudergezinnen over het algemeen hogere cijfers halen dan pubers uit gebroken of stiefgezinnen. Ook wordt hun gedrag door leraren positiever beoordeeld. 

Naarmate de scheiding van de ouders eerder in de kindertijd heeft plaatsgevonden is het negatieve effect ervan op latere leerprestaties groter. Andere factoren, zoals de economische omstandigheden van het gezin, de relatie van het kind met de thuiswonende ouder en de manier waarop conflicten tussen de ouders voor het kind merkbaar zijn, kunnen een beschermende of juist bedreigende rol hierbij spelen voor het kind van gescheiden ouders.

In: Invloed op schoolloopbaan 


Tags: echtscheiding 

Blogarchief

UA-38208957-1