Liefdevol opvoeden, een kunst


De ‘ongehoorzame’ tweejarige

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008 Onder: De ontwikkeling van jonge kinderen

Kinderen in de leeftijd van 2 tot ongeveer 5 jaar leven in een stadium dat door onderzoekers vaak als ‘premoreel’ wordt aangeduid. Dat wil zeggen dat kinderen van deze leeftijd nog geen innerlijk gevoel van noodzaak of verplichting hebben ten aanzien van regels en afspraken met anderen. Ze volgen doorgaans hun eigen impulsen of behoeften en voor zover ze gehoorzamen is dat enerzijds vaak uit angst voor bepaalde gevolgen, zoals straf, en niet uit innerlijke gehoorzaamheid of innerlijke betrokkenheid op anderen. 

Anderzijds speelt ook de band tussen ouder(s) en kind een rol. Een veilige, zekere hechtingsrelatie en overwegend positieve interacties met ouders zal een jong kind eerder brengen tot het zich houden aan ouderlijke geboden en verboden42, ook als de ouder er niet bij is, dan een problematische of negatieve relatie. Vermoedelijk vooral vanwege het belang dat het kind hecht aan lief gevonden worden. Gehoorzaamheid op heel jonge

leeftijd heeft dus wel iets te maken met betrokkenheid op anderen, het lief gevonden willen worden, maar jonge kinderen kunnen het over het algemeen nog niet goed uit zichzelf en dus zeker niet goed als ze alleen zijn. 

Een kind van twee jaar zal zich dus regelmatig ongehoorzaam gedragen, wat weinig of niets te maken hoeft te hebben met de wijze waarop het wordt opgevoed, en alles met het ontwikkelingsstadium waarin het verkeert

In: De ontwikkeling van jonge kinderen Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

De ‘ongehoorzame’ tweejarige

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008 Onder: De ontwikkeling van jonge kinderen

Kinderen in de leeftijd van 2 tot ongeveer 5 jaar leven in een stadium dat door onderzoekers vaak als ‘premoreel’ wordt aangeduid. Dat wil zeggen dat kinderen van deze leeftijd nog geen innerlijk gevoel van noodzaak of verplichting hebben ten aanzien van regels en afspraken met anderen. Ze volgen doorgaans hun eigen impulsen of behoeften en voor zover ze gehoorzamen is dat enerzijds vaak uit angst voor bepaalde gevolgen, zoals straf, en niet uit innerlijke gehoorzaamheid of innerlijke betrokkenheid op anderen. 

Anderzijds speelt ook de band tussen ouder(s) en kind een rol. Een veilige, zekere hechtingsrelatie en overwegend positieve interacties met ouders zal een jong kind eerder brengen tot het zich houden aan ouderlijke geboden en verboden42, ook als de ouder er niet bij is, dan een problematische of negatieve relatie. Vermoedelijk vooral vanwege het belang dat het kind hecht aan lief gevonden worden. Gehoorzaamheid op heel jonge

leeftijd heeft dus wel iets te maken met betrokkenheid op anderen, het lief gevonden willen worden, maar jonge kinderen kunnen het over het algemeen nog niet goed uit zichzelf en dus zeker niet goed als ze alleen zijn. 

Een kind van twee jaar zal zich dus regelmatig ongehoorzaam gedragen, wat weinig of niets te maken hoeft te hebben met de wijze waarop het wordt opgevoed, en alles met het ontwikkelingsstadium waarin het verkeert

In: De ontwikkeling van jonge kinderen Blogarchief

UA-38208957-1