Liefdevol opvoeden, een kunst


Showing category "Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen" (Show all posts)

Band kind met werkende ouders

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen 

Er is al vele jaren een publieke discussie gaande over de vraag of kinderen van wie de ouders buitenshuis een baan hebben, algemeen gesproken een minder hechte band met hun ouders hebben dan kinderen van ouders die niet buitenshuis werken. 

Vaak worden voor die opvatting argumenten aangehaald als het feit dat buitenshuis werkende ouders hun kinderen minder uren per dag zien, dat hun direkte beschikbaarheid voor kinderen geringer is en dat ze, door wat hun baan van hen eist, ook emotioneel mind...


Lees verder ...
 

Invloed homoseksueel ouderpaar op seksuele identiteitsontwikkeling

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen 

Kinderen die door twee ouders van hetzelfde geslacht worden opgevoed, ontwikkelen hun seksuele identiteit daardoor niet anders dan wanneer ze door twee ouders van verschillend geslacht zouden zijn opgevoed. 

Zo blijkt uit een reeks van studies waarin naar verschillende ontwikkelingsaspecten is gekeken, waaronder de ontwikkeling van de seksuele identiteit, dat geen afwijkende ontwikkeling aantoonbaar is als gevolg van het opgevoed worden door twee ouders van hetzelfde geslacht.

...
Lees verder ...
 

Invloed vader op zelfvertrouwen

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen 

Al enige decennia wordt onderzoek gedaan naar de rol die vaders spelen in de ontwikkeling van hun kinderen. 

Daaruit blijkt onder meer dat de rol van vader niet alleen maar is om een sexe-rolvoorbeeld te bieden, maar zijn betrokkenheid heeft invloed op meerdere ontwikkelingsgebieden, niet anders dan die van de moeder. Actieve betrokkenheid van vader bij het leven van het kind houdt verband met onder meer de voorspoedige ontwikkeling van zelfvertrouwen.

In tweeoudergezinnen voeden vaders kindere...


Lees verder ...
 

Huiselijk geweld

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen 

Onderzoeksresultaten tonen aan dat getuige zijn van geweld gevolgen heeft voor kinderen van alle leeftijden.

Die gevolgen zijn zeer uiteenlopend. Kinderen kunnen onder andere emotionele problemen ontwikkelen zoals verhoogde angstigheid, teruggetrokkenheid, groeiproblemen, maar ook, op wat oudere leeftijd, gedragsproblemen zoals verhoogde agressie en leerproblemen.

Verklaringen voor die gevolgen zijn onder meer dat getuige zijn van geweld, zelfs als het kind nog te jong is om te begrijpen wat e...


Lees verder ...
 

Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen 

De aanleg van een kind en de invloed die de omgeving uitoefent op de ontwikkeling en het tot uiting komen van die aanleg, vormen een complex samenspel.

Het gaat om de invloed van ouders op de ontwikkeling van het kind tijdens de zwangerschap, de invloed van huiselijk geweld, van de aanwezigheid van een vader voor een kind, van het hebben van ouders van hetzelfde geslacht en van het hebben van ouders die buitenshuis werken. 

Kennis en begrip van zulke invloeden op de ontwikkeling kinderen zijn r...


Lees verder ...
 
 

Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Showing category "Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen" (Show all posts)

Band kind met werkende ouders

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen 

Er is al vele jaren een publieke discussie gaande over de vraag of kinderen van wie de ouders buitenshuis een baan hebben, algemeen gesproken een minder hechte band met hun ouders hebben dan kinderen van ouders die niet buitenshuis werken. 

Vaak worden voor die opvatting argumenten aangehaald als het feit dat buitenshuis werkende ouders hun kinderen minder uren per dag zien, dat hun direkte beschikbaarheid voor kinderen geringer is en dat ze, door wat hun baan van hen eist, ook emotioneel mind...


Lees verder ...
 

Invloed homoseksueel ouderpaar op seksuele identiteitsontwikkeling

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen 

Kinderen die door twee ouders van hetzelfde geslacht worden opgevoed, ontwikkelen hun seksuele identiteit daardoor niet anders dan wanneer ze door twee ouders van verschillend geslacht zouden zijn opgevoed. 

Zo blijkt uit een reeks van studies waarin naar verschillende ontwikkelingsaspecten is gekeken, waaronder de ontwikkeling van de seksuele identiteit, dat geen afwijkende ontwikkeling aantoonbaar is als gevolg van het opgevoed worden door twee ouders van hetzelfde geslacht.

...
Lees verder ...
 

Invloed vader op zelfvertrouwen

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen 

Al enige decennia wordt onderzoek gedaan naar de rol die vaders spelen in de ontwikkeling van hun kinderen. 

Daaruit blijkt onder meer dat de rol van vader niet alleen maar is om een sexe-rolvoorbeeld te bieden, maar zijn betrokkenheid heeft invloed op meerdere ontwikkelingsgebieden, niet anders dan die van de moeder. Actieve betrokkenheid van vader bij het leven van het kind houdt verband met onder meer de voorspoedige ontwikkeling van zelfvertrouwen.

In tweeoudergezinnen voeden vaders kindere...


Lees verder ...
 

Huiselijk geweld

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen 

Onderzoeksresultaten tonen aan dat getuige zijn van geweld gevolgen heeft voor kinderen van alle leeftijden.

Die gevolgen zijn zeer uiteenlopend. Kinderen kunnen onder andere emotionele problemen ontwikkelen zoals verhoogde angstigheid, teruggetrokkenheid, groeiproblemen, maar ook, op wat oudere leeftijd, gedragsproblemen zoals verhoogde agressie en leerproblemen.

Verklaringen voor die gevolgen zijn onder meer dat getuige zijn van geweld, zelfs als het kind nog te jong is om te begrijpen wat e...


Lees verder ...
 

Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen 

De aanleg van een kind en de invloed die de omgeving uitoefent op de ontwikkeling en het tot uiting komen van die aanleg, vormen een complex samenspel.

Het gaat om de invloed van ouders op de ontwikkeling van het kind tijdens de zwangerschap, de invloed van huiselijk geweld, van de aanwezigheid van een vader voor een kind, van het hebben van ouders van hetzelfde geslacht en van het hebben van ouders die buitenshuis werken. 

Kennis en begrip van zulke invloeden op de ontwikkeling kinderen zijn r...


Lees verder ...
 
 

Blogarchief

UA-38208957-1