Liefdevol opvoeden, een kunst


Showing category "Invloed op cognitieve ontwikkeling" (Show all posts)

Intelligentieverschillen en omgevingsinvloeden

Gepost door Daniël Mok & Julia Boulanger op zondag, december 14, 2008, In : Invloed op cognitieve ontwikkeling 

De verschillen in intelligentie tussen kinderen worden niet bepaald door aanleg en erfelijkheid. Ouders of omgeving hebben daarop grote invloed.

Allerlei omgevingsfactoren kunnen voor een deel intelligentieverschillen verklaren. Zo bleken verschillen in IQ-scores bij kinderen die op hun vierde en hun dertiende een test aflegden, voor bijna de helft verklaard te kunnen worden door factoren uit hun omgeving, zoals bijvoorbeeld het gedrag en de houding van de ouder(s) van het kind.

Diverse Neder...


Lees verder ...
 

Leervermogen aangeboren?

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed op cognitieve ontwikkeling 

Over de invloed van de omgeving versus aanleg bij de ontwikkeling van kinderen is een hoop te doen. 

Opvoeders zelf zien in allerlei trekjes, gewoonten en talenten van hun kind de genetische erfenis van ouders grootouders, ooms of tantes. Tegelijk zien ze enorme verschillen tussen kinderen in hetzelfde gezin en wordt van heel veel (probleem)gedrag van kinderen de opvoeding als oorzaak gezien.

Het ingewikkelde samenspel tussen de aanleg van een kind, die voor een deel erfelijk is, en omgevingsf...


Lees verder ...
 

Taalontwikkeling en televisie

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed op cognitieve ontwikkeling 

Uit onderzoek naar de gevolgen van televisiekijken voor kinderen blijkt dat kinderen er voor hun taalontwikkeling meer profijt van hebben als een persoon in levenden lijve tegen ze praat dan wanneer ze naar de tv luisteren.

Recenter onderzoek ondersteunt dat. 

Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat kinderen minder leren van televisie programma’s die speciaal voor hun zijn gemaakt dan van een presentatie die werd gegeven door begeleiders die in dezelfde kamer als de kinderen waren. Dat betekent niet...


Lees verder ...
 

Nut van voorlezen

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed op cognitieve ontwikkeling 

Het dagelijks verhaaltje voor het slapen gaan is voor veel peuters en kleuters een geliefd ritueel. Samen een boekje lezen is voor de ontwikkeling van taal, emotie, fantasie en begrip en voor de onderlinge band profijtelijk. 

Voorlezen is al van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen van minder dan een jaar zelfs als het kind van het verhaaltje zelf nog niet veel begrijpt.

Voorlezen leert kinderen verhaalstructuur, het laat zien en ervaren dat de taal van links naar rechts (of van rec...


Lees verder ...
 
 

Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Showing category "Invloed op cognitieve ontwikkeling" (Show all posts)

Intelligentieverschillen en omgevingsinvloeden

Gepost door Daniël Mok & Julia Boulanger op zondag, december 14, 2008, In : Invloed op cognitieve ontwikkeling 

De verschillen in intelligentie tussen kinderen worden niet bepaald door aanleg en erfelijkheid. Ouders of omgeving hebben daarop grote invloed.

Allerlei omgevingsfactoren kunnen voor een deel intelligentieverschillen verklaren. Zo bleken verschillen in IQ-scores bij kinderen die op hun vierde en hun dertiende een test aflegden, voor bijna de helft verklaard te kunnen worden door factoren uit hun omgeving, zoals bijvoorbeeld het gedrag en de houding van de ouder(s) van het kind.

Diverse Neder...


Lees verder ...
 

Leervermogen aangeboren?

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed op cognitieve ontwikkeling 

Over de invloed van de omgeving versus aanleg bij de ontwikkeling van kinderen is een hoop te doen. 

Opvoeders zelf zien in allerlei trekjes, gewoonten en talenten van hun kind de genetische erfenis van ouders grootouders, ooms of tantes. Tegelijk zien ze enorme verschillen tussen kinderen in hetzelfde gezin en wordt van heel veel (probleem)gedrag van kinderen de opvoeding als oorzaak gezien.

Het ingewikkelde samenspel tussen de aanleg van een kind, die voor een deel erfelijk is, en omgevingsf...


Lees verder ...
 

Taalontwikkeling en televisie

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed op cognitieve ontwikkeling 

Uit onderzoek naar de gevolgen van televisiekijken voor kinderen blijkt dat kinderen er voor hun taalontwikkeling meer profijt van hebben als een persoon in levenden lijve tegen ze praat dan wanneer ze naar de tv luisteren.

Recenter onderzoek ondersteunt dat. 

Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat kinderen minder leren van televisie programma’s die speciaal voor hun zijn gemaakt dan van een presentatie die werd gegeven door begeleiders die in dezelfde kamer als de kinderen waren. Dat betekent niet...


Lees verder ...
 

Nut van voorlezen

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008, In : Invloed op cognitieve ontwikkeling 

Het dagelijks verhaaltje voor het slapen gaan is voor veel peuters en kleuters een geliefd ritueel. Samen een boekje lezen is voor de ontwikkeling van taal, emotie, fantasie en begrip en voor de onderlinge band profijtelijk. 

Voorlezen is al van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen van minder dan een jaar zelfs als het kind van het verhaaltje zelf nog niet veel begrijpt.

Voorlezen leert kinderen verhaalstructuur, het laat zien en ervaren dat de taal van links naar rechts (of van rec...


Lees verder ...
 
 

Blogarchief

UA-38208957-1