Liefdevol opvoeden, een kunst


Showing category "De ontwikkeling van jonge kinderen" (Show all posts)

Gevoel van eigenwaarde ontwikkelen

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Wanneer kunnen kinderen zichzelf zien als iets verschillends, iets unieks in de wereld? Wanneer worden ze zelfbewust? 

Die ontwikkeling vindt gewoonlijk plaats tussen het 1e en 2e levensjaar. Het is omstreeks de 14e tot 18e maand dat kinderen sporen van zichzelf kunnen zien als iets dat voor hen zelf staat, alleen voor hen zelf, zoals bijvoorbeeld de afdruk van hun voetjes in het zand op het strand of het beeld dat ze zien als ze in de spiegel kijken.

Zo omstreeks 18 maanden gaan de mees...


Lees verder ...
 

Stemming van de ouder aanvoelen en erdoor beïnvloed worden.

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Bevindingen uit wetenschappelijke onderzoek geven aan dat kinderen van één of enkele maanden oud de stemming van hun ouder kunnen aanvoelen en er door beïnvloed kunnen worden. 

Zo is vastgesteld dat pasgeborenen van depressieve moeders minder interesse in de omgeving vertonen en vaker dan pasgeborenen van niet-depressieve moeders zelf depressieachtige reacties gaan vertonen. Meer recent onderzoek toont aan dat zulke effecten al bij 1 maand kunnen optreden.

Gebleken is ook dat wann...


Lees verder ...
 

Hoe reageren jonge kinderen op hun omgeving?

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Weten wanneer een kind in zich begint op te nemen wat er in de wereld om hem of haar heen gebeurt en daarop reageert, is belangrijke kennis voor ouders en andere opvoeders of verzorgers. Het bepaalt of de ouder of verzorger het kind behandelt als een ‘kleine bundel passiviteit’ of als een actief lerend, registrerend en reagerend wezen. Een wezen dat zowel in positieve als in negatieve zin al heel vroeg beïnvloed wordt door de menselijke, sociale en fysieke omgeving.  

Uit onderzoek...


Lees verder ...
 

De ‘ongehoorzame’ tweejarige

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Kinderen in de leeftijd van 2 tot ongeveer 5 jaar leven in een stadium dat door onderzoekers vaak als ‘premoreel’ wordt aangeduid. Dat wil zeggen dat kinderen van deze leeftijd nog geen innerlijk gevoel van noodzaak of verplichting hebben ten aanzien van regels en afspraken met anderen. Ze volgen doorgaans hun eigen impulsen of behoeften en voor zover ze gehoorzamen is dat enerzijds vaak uit angst voor bepaalde gevolgen, zoals straf, en niet uit innerlijke gehoorzaamheid of innerlij...


Lees verder ...
 

'Agressief' gedrag van peuters

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Uit verschillende longitudinale studies, dat wil zeggen onderzoeken waarbij kinderen over een reeks van jaren zijn gevolgd, komt naar voren dat lichamelijk agressief gedrag van kinderen zich normaliter tussen 18 en 24 maanden ontwikkelt en een piek bereikt tussen het derde en vierde levensjaar, waarna zich een daling in frequentie van zulk gedrag inzet. Maar voor zo’n vijf tot tien procent van de kinderen geldt dat zij in die periode een hoge mate van agressief gedrag vertonen, dat zi...


Lees verder ...
 

Motieven van een jong kind bij ‘lastig’ gedrag

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Jonge kinderen kunnen zich gedragen op manieren die voor ouders of andere opvoeders frustrerend of ronduit vervelend zijn. Een belangrijke vraag is of ouders aan zulk ‘slecht’ gedrag motieven toeschrijven die passen bij of al mogelijk zijn gezien de leeftijd van het kind. Of dat ze ‘slechte’ motieven veronderstellen, - die het kind, gezien zijn of haar ontwikkelingsfase, nog helemaal niet kan hebben, - en dienovereenkomstig reageren. 

De ‘juiste’ of meest waarschijnlijke rede...


Lees verder ...
 

Vanaf welke leeftijd is spelen belangrijk?

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Spelen is zo belangrijk voor kinderen dat het recht daarop is vastgelegd in het VN-verdrag voor de rechten van het kind. Het is met name door spel, te omschrijven als iedere lichamelijke of mentale activiteit met kinderen die louter en alleen wordt ondernomen omdat het plezier of vermaak oplevert, dat kinderen al vanaf de eerste maand na de geboorte zich in lichamelijk, emotioneel, intellectueel en sociaal opzicht ontwikkelen. 

Zo is vastgesteld dat spelen de gezonde ontwikkeling van ki...


Lees verder ...
 

Huilen van een baby

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Huilen is voor pasgeborenen een belangrijke, in feite de belangrijkste, manier van communiceren met de omgeving. Door te huilen vraagt een baby aandacht voor onwelbevinden en stimuleert het volwassenen op zoek te gaan naar mogelijke redenen daarvoor en daar wat aan te doen. Maar vrijwel alle baby’s huilen in de eerste twee tot drie levensmaanden ook regelmatig zonder duidelijke reden. Deskundigen gaan er vanuit dat voor een gezonde ontwikkeling zulk huilen, gedurende één tot enkele ...


Lees verder ...
 

Hoe gedragen jonge kinderen zich?

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Kennis van wat voor gedrag jonge kinderen vertonen is om dezelfde reden belangrijk als kennis van de vermogens en vaardigheden die ze kunnen hebben.

Gedrag van jonge kinderen kan volwassenen verbazen, verontrusten of irriteren.

Begrip ervan kan helpen adequaat te reageren of te anticiperen, zodat zowel de relatie tussen kind en opvoeder als de ontwikkeling van het vertoonde gedrag zelf gunstig verlopen. Vooral als het gedrag hinderlijk voor ouders is, kan het hen ondersteunen als ze zicht...


Lees verder ...
 

Voor het eerst je schamen voor iets dat je gedaan hebt.

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Schaamte is een emotie die vooronderstelt dat een kind een zekere mate van ‘zelf’bewustzijn heeft en dat eigen ‘zelf’ kan beoordelen via de ogen, de oordelen van anderen, zoals ouders. Zo halverwege het tweede levensjaar ontwikkelen de meeste kinderen een bewustzijn van een eigen zelf, en gaan in toenemende mate woorden als ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijn’ gebruiken. Maar het is gewoonlijk pas in het begin, respectievelijk de loop van het derde levensjaar dat ze hun ‘zelf’ d...


Lees verder ...
 

Voor het eerst doen alsof en fantasiespel spelen

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Uit een groot aantal onderzoeken uitgevoerd in de afgelopen dertig jaar blijkt dat kinderen normaliter op zijn laatst in de tweede helft van het tweede levensjaar, in hun spel kunnen gaan doen alsof. Bijvoorbeeld kunnen doen alsof ze uit een

speelgoedpot thee of koffie in een kopje schenken, vervolgens kunnen doen alsof ze uit het (feitelijk) lege kopje drinken, enzovoorts.33 Het oefenen door middel van spel in kunnen doen alsof en fantasie is belangrijk voor de ontwikkeling van empathie...


Lees verder ...
 

Voor het eerst communiceren door middel van wijzen.

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Ook voordat kinderen hun eerste woordjes spreken, kunnen ze al met anderen communiceren, namelijk door, al dan niet begeleid door het maken van geluiden, naar dingen of personen te wijzen. Vanaf zo omstreeks de 7e maand is het voor veel baby’s bepaald niet ongewoon om bijvoorbeeld speelgoed uit de box te gooien om het vervolgens door er naar te wijzen weer terug te vragen. En omstreeks de negende maand kunnen meeste baby’s de blik van volwassenen volgen en dus samen met een ander aa...


Lees verder ...
 

De eerste woordjes

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Het moment waarop baby’s voor het eerst woordjes gaan zeggen, ligt voor de meesten tussen de 9 en 15 maanden. Maar er zijn baby’s die al met 8 maanden hun eerste woordjes spreken en kinderen die dat pas rondom 18 maanden doen.

Baby’s maken overigens al eerder, zo vanaf de zesde maand, allerlei brabbelgeluidjes maar tot echte woorden komt het dan nog niet. Recent onderzoek wijst erop dat de aandacht die ouders aan hun baby besteden, bijvoorbeeld door veel tegen de baby te spreken en...


Lees verder ...
 

Wat mag je van jonge kinderen verwachten?

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Kennis van wat er aan ontwikkeling en vaardigheden verwacht mag worden van kinderen van een bepaalde leeftijd, kan voorkómen dat aan het kind te hoge of juist te lage eisen gesteld worden. Beide zijn belemmerend voor ontwikkeling en welbevinden van het kind. Specifiek voor ouders geldt bovendien dat zulke kennis voorbarige bezorgdheid of valse gerustheid aangaande de ontwikkeling van hun kind kan wegnemen.


Lees verder ...
 
 

Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Showing category "De ontwikkeling van jonge kinderen" (Show all posts)

Gevoel van eigenwaarde ontwikkelen

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Wanneer kunnen kinderen zichzelf zien als iets verschillends, iets unieks in de wereld? Wanneer worden ze zelfbewust? 

Die ontwikkeling vindt gewoonlijk plaats tussen het 1e en 2e levensjaar. Het is omstreeks de 14e tot 18e maand dat kinderen sporen van zichzelf kunnen zien als iets dat voor hen zelf staat, alleen voor hen zelf, zoals bijvoorbeeld de afdruk van hun voetjes in het zand op het strand of het beeld dat ze zien als ze in de spiegel kijken.

Zo omstreeks 18 maanden gaan de mees...


Lees verder ...
 

Stemming van de ouder aanvoelen en erdoor beïnvloed worden.

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Bevindingen uit wetenschappelijke onderzoek geven aan dat kinderen van één of enkele maanden oud de stemming van hun ouder kunnen aanvoelen en er door beïnvloed kunnen worden. 

Zo is vastgesteld dat pasgeborenen van depressieve moeders minder interesse in de omgeving vertonen en vaker dan pasgeborenen van niet-depressieve moeders zelf depressieachtige reacties gaan vertonen. Meer recent onderzoek toont aan dat zulke effecten al bij 1 maand kunnen optreden.

Gebleken is ook dat wann...


Lees verder ...
 

Hoe reageren jonge kinderen op hun omgeving?

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Weten wanneer een kind in zich begint op te nemen wat er in de wereld om hem of haar heen gebeurt en daarop reageert, is belangrijke kennis voor ouders en andere opvoeders of verzorgers. Het bepaalt of de ouder of verzorger het kind behandelt als een ‘kleine bundel passiviteit’ of als een actief lerend, registrerend en reagerend wezen. Een wezen dat zowel in positieve als in negatieve zin al heel vroeg beïnvloed wordt door de menselijke, sociale en fysieke omgeving.  

Uit onderzoek...


Lees verder ...
 

De ‘ongehoorzame’ tweejarige

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Kinderen in de leeftijd van 2 tot ongeveer 5 jaar leven in een stadium dat door onderzoekers vaak als ‘premoreel’ wordt aangeduid. Dat wil zeggen dat kinderen van deze leeftijd nog geen innerlijk gevoel van noodzaak of verplichting hebben ten aanzien van regels en afspraken met anderen. Ze volgen doorgaans hun eigen impulsen of behoeften en voor zover ze gehoorzamen is dat enerzijds vaak uit angst voor bepaalde gevolgen, zoals straf, en niet uit innerlijke gehoorzaamheid of innerlij...


Lees verder ...
 

'Agressief' gedrag van peuters

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Uit verschillende longitudinale studies, dat wil zeggen onderzoeken waarbij kinderen over een reeks van jaren zijn gevolgd, komt naar voren dat lichamelijk agressief gedrag van kinderen zich normaliter tussen 18 en 24 maanden ontwikkelt en een piek bereikt tussen het derde en vierde levensjaar, waarna zich een daling in frequentie van zulk gedrag inzet. Maar voor zo’n vijf tot tien procent van de kinderen geldt dat zij in die periode een hoge mate van agressief gedrag vertonen, dat zi...


Lees verder ...
 

Motieven van een jong kind bij ‘lastig’ gedrag

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Jonge kinderen kunnen zich gedragen op manieren die voor ouders of andere opvoeders frustrerend of ronduit vervelend zijn. Een belangrijke vraag is of ouders aan zulk ‘slecht’ gedrag motieven toeschrijven die passen bij of al mogelijk zijn gezien de leeftijd van het kind. Of dat ze ‘slechte’ motieven veronderstellen, - die het kind, gezien zijn of haar ontwikkelingsfase, nog helemaal niet kan hebben, - en dienovereenkomstig reageren. 

De ‘juiste’ of meest waarschijnlijke rede...


Lees verder ...
 

Vanaf welke leeftijd is spelen belangrijk?

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Spelen is zo belangrijk voor kinderen dat het recht daarop is vastgelegd in het VN-verdrag voor de rechten van het kind. Het is met name door spel, te omschrijven als iedere lichamelijke of mentale activiteit met kinderen die louter en alleen wordt ondernomen omdat het plezier of vermaak oplevert, dat kinderen al vanaf de eerste maand na de geboorte zich in lichamelijk, emotioneel, intellectueel en sociaal opzicht ontwikkelen. 

Zo is vastgesteld dat spelen de gezonde ontwikkeling van ki...


Lees verder ...
 

Huilen van een baby

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Huilen is voor pasgeborenen een belangrijke, in feite de belangrijkste, manier van communiceren met de omgeving. Door te huilen vraagt een baby aandacht voor onwelbevinden en stimuleert het volwassenen op zoek te gaan naar mogelijke redenen daarvoor en daar wat aan te doen. Maar vrijwel alle baby’s huilen in de eerste twee tot drie levensmaanden ook regelmatig zonder duidelijke reden. Deskundigen gaan er vanuit dat voor een gezonde ontwikkeling zulk huilen, gedurende één tot enkele ...


Lees verder ...
 

Hoe gedragen jonge kinderen zich?

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Kennis van wat voor gedrag jonge kinderen vertonen is om dezelfde reden belangrijk als kennis van de vermogens en vaardigheden die ze kunnen hebben.

Gedrag van jonge kinderen kan volwassenen verbazen, verontrusten of irriteren.

Begrip ervan kan helpen adequaat te reageren of te anticiperen, zodat zowel de relatie tussen kind en opvoeder als de ontwikkeling van het vertoonde gedrag zelf gunstig verlopen. Vooral als het gedrag hinderlijk voor ouders is, kan het hen ondersteunen als ze zicht...


Lees verder ...
 

Voor het eerst je schamen voor iets dat je gedaan hebt.

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Schaamte is een emotie die vooronderstelt dat een kind een zekere mate van ‘zelf’bewustzijn heeft en dat eigen ‘zelf’ kan beoordelen via de ogen, de oordelen van anderen, zoals ouders. Zo halverwege het tweede levensjaar ontwikkelen de meeste kinderen een bewustzijn van een eigen zelf, en gaan in toenemende mate woorden als ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijn’ gebruiken. Maar het is gewoonlijk pas in het begin, respectievelijk de loop van het derde levensjaar dat ze hun ‘zelf’ d...


Lees verder ...
 

Voor het eerst doen alsof en fantasiespel spelen

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Uit een groot aantal onderzoeken uitgevoerd in de afgelopen dertig jaar blijkt dat kinderen normaliter op zijn laatst in de tweede helft van het tweede levensjaar, in hun spel kunnen gaan doen alsof. Bijvoorbeeld kunnen doen alsof ze uit een

speelgoedpot thee of koffie in een kopje schenken, vervolgens kunnen doen alsof ze uit het (feitelijk) lege kopje drinken, enzovoorts.33 Het oefenen door middel van spel in kunnen doen alsof en fantasie is belangrijk voor de ontwikkeling van empathie...


Lees verder ...
 

Voor het eerst communiceren door middel van wijzen.

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Ook voordat kinderen hun eerste woordjes spreken, kunnen ze al met anderen communiceren, namelijk door, al dan niet begeleid door het maken van geluiden, naar dingen of personen te wijzen. Vanaf zo omstreeks de 7e maand is het voor veel baby’s bepaald niet ongewoon om bijvoorbeeld speelgoed uit de box te gooien om het vervolgens door er naar te wijzen weer terug te vragen. En omstreeks de negende maand kunnen meeste baby’s de blik van volwassenen volgen en dus samen met een ander aa...


Lees verder ...
 

De eerste woordjes

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Het moment waarop baby’s voor het eerst woordjes gaan zeggen, ligt voor de meesten tussen de 9 en 15 maanden. Maar er zijn baby’s die al met 8 maanden hun eerste woordjes spreken en kinderen die dat pas rondom 18 maanden doen.

Baby’s maken overigens al eerder, zo vanaf de zesde maand, allerlei brabbelgeluidjes maar tot echte woorden komt het dan nog niet. Recent onderzoek wijst erop dat de aandacht die ouders aan hun baby besteden, bijvoorbeeld door veel tegen de baby te spreken en...


Lees verder ...
 

Wat mag je van jonge kinderen verwachten?

Gepost door Julia Boulanger op zaterdag, december 13, 2008, In : De ontwikkeling van jonge kinderen 

Kennis van wat er aan ontwikkeling en vaardigheden verwacht mag worden van kinderen van een bepaalde leeftijd, kan voorkómen dat aan het kind te hoge of juist te lage eisen gesteld worden. Beide zijn belemmerend voor ontwikkeling en welbevinden van het kind. Specifiek voor ouders geldt bovendien dat zulke kennis voorbarige bezorgdheid of valse gerustheid aangaande de ontwikkeling van hun kind kan wegnemen.


Lees verder ...
 
 

Blogarchief

UA-38208957-1