Liefdevol opvoeden, een kunst


Band kind met werkende ouders

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen

Er is al vele jaren een publieke discussie gaande over de vraag of kinderen van wie de ouders buitenshuis een baan hebben, algemeen gesproken een minder hechte band met hun ouders hebben dan kinderen van ouders die niet buitenshuis werken. 

Vaak worden voor die opvatting argumenten aangehaald als het feit dat buitenshuis werkende ouders hun kinderen minder uren per dag zien, dat hun direkte beschikbaarheid voor kinderen geringer is en dat ze, door wat hun baan van hen eist, ook emotioneel minder betrokken zouden zijn op hun kinderen. Zulke argumenten treffen vooral buitenshuis werkende moeders niet zelden in de vorm van een meer of minder stil verwijt. 

Maar wetenschappelijk onderzoek ondersteunt dat verwijt niet. Zo laat Amerikaans onderzoek onder kinderen zien dat kinderen met ouders die fulltime werken niet een minder goede band met hun ouders hebben dan kinderen van ouders die fulltime thuis zijn.

Eventuele problemen in de band tussen buitenshuis werkende moeders en hun kinderen blijken bovendien niet te worden veroorzaakt door het werken van de moeder op zich. Het zijn andere gezinsomstandigheden, de besteding van de beschikbare tijd en de houding en verwachtingen van ouders die een grote rol spelen in deze.

Ook uit Nederlands onderzoek blijkt dat wanneer een gezin een ‘werkende moeder’ kent, dit geen risicofactor is voor de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen.

In: Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen Overeenkomsten tussen Kessler en de Opvoedingscanon


Kesslers systeempedagogische aanpak wordt gestaafd door onderzoek. Deze teksten zijn gedestilleerd uit de pedagogische aanwijzingen van De Haagse opvoedingscanon. Het is een wetenschappelijk onderbouwing van een groot aantal onderwerpen die voorkomen in het praktische opvoedboek 'Liefdevol opvoeden een kunst'. De ondertitel luidt: 'Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren'. Het is geschreven door Eva Kessler en bewerkt door Daniël Mok die tevens optrad als verantwoordelijk eindredacteur.

Naar een canon van opvoeding


Julia "Meer kennis en begrip van ontwikkeling en opvoeding bij volwassenen betekent ook immers meer begrip van volwassenen voor kinderen en jeugdigen. En alleen al daarvan valt een gunstige invloed op de kwaliteit van hun ontwikkeling en opvoeding te verwachten." Bron: Gemeente Den Haag, Dienst OCW en Lectoraat Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool.

Redactie van déze website:


Daniël Mok, Julia Boulanger & Eliazer Kolthoff De fragmenten op deze pagina's zijn afkomstig uit 'Canon van Opvoeding' door René Diekstra e.a.

Band kind met werkende ouders

Gepost door Daniël Mok op zondag, december 14, 2008 Onder: Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen

Er is al vele jaren een publieke discussie gaande over de vraag of kinderen van wie de ouders buitenshuis een baan hebben, algemeen gesproken een minder hechte band met hun ouders hebben dan kinderen van ouders die niet buitenshuis werken. 

Vaak worden voor die opvatting argumenten aangehaald als het feit dat buitenshuis werkende ouders hun kinderen minder uren per dag zien, dat hun direkte beschikbaarheid voor kinderen geringer is en dat ze, door wat hun baan van hen eist, ook emotioneel minder betrokken zouden zijn op hun kinderen. Zulke argumenten treffen vooral buitenshuis werkende moeders niet zelden in de vorm van een meer of minder stil verwijt. 

Maar wetenschappelijk onderzoek ondersteunt dat verwijt niet. Zo laat Amerikaans onderzoek onder kinderen zien dat kinderen met ouders die fulltime werken niet een minder goede band met hun ouders hebben dan kinderen van ouders die fulltime thuis zijn.

Eventuele problemen in de band tussen buitenshuis werkende moeders en hun kinderen blijken bovendien niet te worden veroorzaakt door het werken van de moeder op zich. Het zijn andere gezinsomstandigheden, de besteding van de beschikbare tijd en de houding en verwachtingen van ouders die een grote rol spelen in deze.

Ook uit Nederlands onderzoek blijkt dat wanneer een gezin een ‘werkende moeder’ kent, dit geen risicofactor is voor de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen.

In: Invloed van opvoeders op de ontwikkeling in het algemeen Blogarchief

UA-38208957-1